Audiofond Levoča

Nová služba Miestnej knižnice Petržalka –spolupráca so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Miestna knižnica Petržalka ponúka vďaka uzavretiu spolupráce so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči od 5. februára 2018 jedinečnú možnosť čitateľom a používateľom, ktorí nie sú schopní čítať štandardné tlačené materiály z dôvodu zrakového postihnutia, telesných obmedzení, organických disfunkcií alebo iných obmedzení využívať

a to za pomoci (s registráciou a s používaním fonotéky) špeciálne vyškolených knihovníkov na pobočkách Miestnej knižnice Petržalka Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Turnianska 10.