Nové knihy v knižnici

Najžiadanejšie knihy za jún 2018

 1. 1. Jana Benková Autorka: Čip
 2. 2. Táňa Keleová-Vasilková: Mama
 3. 3. Simona Rošková: Nechcem počuť tvoj plač
 4. 4. Dominik Dán: Korene zla
 5. 5. Mirka Novysedláková - autorka: Dovoľ mi všetko
 6. 6. Dominik Dán: Korene zla
 7. 7. Eva Evita Urbaníková: Nakresli mi vietor
 8. 8. Jana Pronská: Kumánska princezná
 9. 9. Frankie Kozmon: Rosnička
 10. 10. Katarína Gillerová: Kroky v daždi
 11. 11. Jana Benková Autorka: Musíme zostať spolu
 12. 12. Petra Nagyova Dzerengova: Manželky a tie druhé
 13. 13. Dada S. Brezovská: Vzkriesené nádeje
 14. 14.František Kozmon: Posledný prípad kapitána Čontoša
 15. 15. Jana Micenkova: Sladký život
 16. 16. Václav Neuer: Vražda s pridanou hodnotou
 17. 17. Andrea Rimová: Sama v búrke
 18. 18. Zuzana Seda: Farby ženy
 19. 19. Ivona Gallová: Stromy rastú do neba
 20. 20. Jozef Karika: Trhlina
 1. 1. Jo Nesbo: Macbeth
 2. 2. Amor Towles: Džentlmen v Moskve
 3. 3. Andy Weir: Artemis
 4. 4. M.J. Arlidge: Nelej olej na oheň
 5. 5. Ken Follet: Ohnivý stĺp
 6. 6. John Grisham: Ostrov Camino
 7. 7. Peter May: Výnimoční ľudia
 8. 8. Rodica Doehnert: Hotel Sacher
 9. 9. Henning Mankell: Švédské holínky
 10. 10. Gilian McAllister: Všetko okrem pravdy
 11. 11. Bernard Minier: Noc
 12. 12. Elena Ferrante: Temná dcéra
 13. 13. Shari Lapenová: Cudzinec v dome
 14. 14. M.J. Arlidge: Keď čert nespí
 15. 15. Kjell Ola Dahl: Kuriérka
 16. 16. Jor Lier Horst: Katharinin kód
 17. 17. Tahar Ben Jelloun: Manželstvo pre potešenie
 18. 18. Camilla Cackberg: Strážca majáka
 19. 19. Zadie Smith: Swing time
 20. 20. S.K. Tremayne: Dieťa ohňa
 1. 1. MUDr. Viliam Dobiáš: Záchranár Viliam Dobiáš
 2. 2. Filip Jurovatý: KAM po východnom Slovensku
 3. 3. Lenka Hlinková: Ženský algoritmus
 4. 4. Lubos Kacirek, Pavol Tišliar: Petržalka do roku 1918
 5. 5. Martin M. Šimečka: Medzi Slovákmi
 6. 6. Martin Vašš: Zlatá bohéma
 7. 7. Katarina Hradska: Život v Bratislave 1939-1945
 8. 8. Diana Duchoňová: Palatín Mikuláš Esterházy
 9. 9. Boris Filan: Káva od Felliniho
 10. 10. Daniel Kollár: Náučné chodníky. Severozápad
 11. 11. Jarmila Andrejčáková: Petržalka
 12. 12. Anna Jónasová: Ženy z rodu Esterházyovcov
 13. 13. Kliment Ondrejka: Rekordy Bratislavy
 14. 14. Matus Vallo: Plán Bratislava
 15. 15. Tünde Lengyel: Život na šľachtickom dvore
 16. 16. Róbert Letz: Slovenské dejiny IV.
 17. 17. Juraj Slezáček: Ako sa stať celebritou
 18. 18. Ondrej Sliacky: Pavol Dobšinský
 19. 19. Jozef Tancer: Rozviazané jazyky
 20. 20. Michal Vaľo: Nebo, peklo, politika
 1. 1. Elizabeth Asbrink: 1947
 2. 2. Simon Montefiore: Romanovci 1613-1918
 3. 3. Wojciech Tochman: Eli,Eli
 4. 4. Artur Domoslawski: Vylúčení
 5. 5. Isabelle Filliozat: Vyskúšala som všetko!
 6. 6. Jarmila Mandžuková: Slová, ktoré pomáhajú
 7. 7. Asne Seiertand: Jeden z nás. Príbeh o Nórsku.
 8. 8. W.L. Tochaman: Akoby si kameň jedla
 9. 9. David Fontana: Meditácia
 10. 10. Tim Seldin: Ako vychovať úžasné dieťa
 11. 11. Karl- Markus Gauss: Roztratení Nemci
 12. 12. Chris Guillebeau: Práca, pre ktorú ste ako stvorení
 13. 13. Wojciech Górecki: Planéta Kaukaz
 14. 14. Tim Marshall: V zajatí geografie
 15. 15. Paul Roland: Ženy v třetí ŕíši
 16. 16. Pavla Jazairiová: Příbehy z Mexika
 17. 17. Ryszard Kapuscinski: Šachinšach
 18. 18. Matt Qvortrup: Angela Merkel
 19. 19. Chloe Brotheridg: Ako si poradiť so strachom ...
 20. 20. Adele Faber: Ako hovoriť, aby nás deti počúvali
 1. 1

Periodiká na rok 2018

Archív