Nové knihy v knižnici

Najžiadanejšie knihy za marec 2018

 1. Dominik Dán: Cigaretka na dva ťahy
 2. Zuzana Široká: Jabloňové lásky
 3. Frankie Kozmon: Rosnička
 4. Eva Dedinská Janíková: Dievčatko s modrými očami
 5. Katarína Holetzová: Svorka
 6. Dominik Dán: Korene zla
 7. Petra Nagyova Dzerengova: Manželky a tie druhé
 8. Fero Rajec: Vila Klára
 9. Viola Stern- Fischerová, Veronika Homolova Tothova: Mengeleho dievča
 10. Dušan Budzák: Údolie
 11. Daniel J. Dančík: Odkazy z minulosti
 12. Táňa Keleová-Vasilková: Priateľky
 13. Jana Pronská: Kumánska princezná
 14. Juraj Thal: Nenávisť
 15. Kristína Farkašová: Stále som mama
 16. Katarína Gillerová: Kroky v daždi
 17. Eva Hrašková: Nežný dotyk nenávisti
 18. Tatiana Jaglová: Strach zo zrkadla
 19. Roman Kulich: Krik nevinných
 20. Silvia Bystričanová: Tri dni do raja
 1. , Peter May: Výnimoční ľudia. Akta ENZO I
 2. Paula Hawkins: Do vody
 3. Henning Mankell: Neviditeľný múr
 4. Brad Parks: Mlč ako hrob
 5. Jorn Lier Horst: Až na samé dno
 6. Liane Moriarty: Kto je bez viny
 7. Michael Connellly: Nočná zmena
 8. Michael Koryta: Rosnička
 9. Mary Balogh: Milovaná
 10. Dan Brown: Pôvod
 11. Daniel Silva: Dom špiónov
 12. Petra Soukupová: Pod sněhem
 13. Danielle Steel: Čaro
 14. Samuel Bjork: Sova
 15. Luca D Andrea: Podstata zla
 16. Karen Dionne: Dcéra močiarneho kráľa
 17. Michael Hjorth: Tí, ktorí zlyhali
 18. Jo Nesbo: Polícia
 19. Mary Torjussen: Bez výstrahy
 20. S.K. Tremayne: Dvojčatá z ľadu
 1. Krista Bendová: Opice z našej police
 2. Katarína Kerekesová a iní: Websterovci
 3. M.R. Martáková, Vladimir Kral: Ako išlo vajce na vandrovku
 4. Katarína Kerekesová a iní: Mimi a Líza 2. diel
 5. Ivona Ďuričová: Zvieratká z abecedy
 6. Petra Nagyova Dzerengova: Klára a mátohy
 7. Zuzana Csontosová Šedíková: Jakub a čarovná kolobežka
 8. Jozef Kollár: Keď ťa chytím, tak ťa zjem
 9. Milan Rúfus: Kniha rozprávok
 10. Gabriela Futová, Duro Balogh: Lepší otec v hrsti, ako kamoš na streche
 11. Peter Karpinský, Peter Uchnar: Teta Agáta a jej mačacia sedmička
 12. Mária Ďuríčková: Bratislavské povesti. Dunajská kráľovná
 13. Gabriela Futová: Hľadám lepšiu mamu
 14. Marta Hlušíková: Žiaden káčer navyše
 15. Milan Rúfus: Lupienky z jabloní
 16. Gabriela Dittelová: Letí, letí, všetko letí
 17. Ivana Havranova: Havkáči z našej ulice
 18. Juraj Raýman: Emil z hôr
 19. Peter Gajdošík: Zverinec na siedmom poschodí
 20. Branislava Hronská: Tuki a jeho dobrodružstvá
 1. . Holly Webb: Fúzik, mačiatko bez domova
 2. Eduard Petiška: Staré grécke báje a povesti
 3. Kung Fu Panda 3
 4. Antoine Saint-Exupéry: Malý princ
 5. Josef Čapek: Rozprávky o psíčkovi a mačičke
 6. Holly Webb: Oskr a jeho prvé Vianoce
 7. Jeff Kinney: Denník odvážneho bojka 3. dil
 8. Kate Finch: Hotel u zvieratiek. Mačacie tajomstvo
 9. Cube Kid: Denník Malého Minecrafťaáka 2. diel
 10. Carl-Johan Ehrlin: Traktor, ktorý chce zaspať
 11. Francesca Simon: Grázlik Gabo a tajný spolok
 12. Julia Donaldson: Princezná Zrkadlenka 2. diel
 13. Arnold Lobel: Veselý rok s Kvakom a Čľupom
 14. Elena Ferrante: Pláž v noci
 15. Rebecca Johnson: Julinka- malá zverolekárka
 16. Brian Lynch: Mimoni
 17. Robert Arthur: Záhada zeleného strašidla
 18. W. Awdry: Dobrodružstvá rušňa Tomáša 10. diel
 19. Guy Bass: Zošidlo a piráti 2. diel
 20. Roald Dahl: Matilda
 1. Juraj Slezáček: Ako sa stať celebritou
 2. Boris Filan: Káva od Felliniho
 3. Kliment Ondrejka: Rekordy Bratislavy
 4. Michal Vaľo: Nebo, peklo, politika
 5. Martin Čičvák: Kukura
 6. Katarina Hradska: Život v Bratislave 1939-1945
 7. Lubos Kacirek, Pavol Tišliar: Petržalka do roku 1918
 8. Veronika Vyšná: Austrália- krajina živlov a mýtických bytostí
 9. Juraj Špitzer: Podhradie. Zuckermandel
 10. Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského
 11. Marina Čarnogurská: Mingovia v príbehoch a v histórii
 12. Boris Filan: Vodka, duša, kaviár
 13. Igor Janota: Bratislavské rarity
 14. Juraj Kucharík: Bratislava- turistický sprievodca
 15. Gustáv Murín: Mafia na Slovensku
 16. Eduard Nižňanský: Stratené mesto. Bratislava
 17. Anton Heretik: Zlo
 18. Andrej Hryc: Inventúra
 19. Anna Jónasová: Ženy z rodu Esterházyovcov
 20. Zora Mintalová Zubercová: Tradície na Slovensku
 1. Tim Sedlin: Ako vychovať úžasné dieťa metódou Montessori
 2. Simon Montefiore: Romanovci 1613- 1918
 3. Marc Bekoff: Na zviřetech záleží
 4. Chris Guillebeau: Práca, pre ktorú ste ako stvorení
 5. Emanuel Mandler: Benešovy dekréty
 6. Tim Marshall: V zajatí geografie
 7. Carl Alasko: Emoční balast
 8. Lorna Byrne: Anjeli na dosah
 9. Angela Duckworth: Húževnatosť
 10. Karel Pacner: Slavné vyzvědačky dvou světových válek
 11. Patricia Posner: Lekárnik z Auschwitzu
 12. Sarah Turner: Nanič mama
 13. Louise Thomsen Brits: Kniha o hygge
 14. Gary Chapman: Digitálne deti
 15. Alessandra Mattanza: Môj Paríž
 16. Vladimír Liška: Mária Terézia
 17. Meik Wiking: Malá kniha Hygge
 18. John Burke: Predstavte si Nebo
 19. Robert T. Kiyosaki: Drahá šanca
 20. Keith Lowe: Strach a sloboda
 1. 1

Periodiká na rok 2018

Archív