Kontakty

Riaditeľka knižnice

PhDr. Katarína Bergerová 02 / 62 52 04 16

Sekretariát riaditeľky

Mgr. Ivana Tinesová 02 / 62 25 02 32

Útvar ekonomiky, hospodárenia personálnej práce a miezd, infokontakt

PhDr. Božena Třísková vedúca útvaru 02 / 62 25 02 59

Útvar knižnično-informačných fondov

Anna Homolová vedúca útvaru a zástupkyňa riaditeľky 02 / 63 53 16 30

Útvar knižnično-informačných služieb, komunikácia s verejnosťou

Mgr. Viera Némethová vedúca útvaru 02 / 62 52 01 89

Metodika

Mgr. Viera Némethová 02 / 62 52 01 89

Koordinátorka automatizácie a elektronizácie

RNDr. Ivana Varhaníková, PhD. 02/62 24 06 13