Katalóg EBSCO

Na pobočke odbornej a náučnej literatúry Vavilovova 26 je možný bezplatný prístup k databázam vydavateľstva EBSCO.