Katalóg EBSCO

Od 1. 1. 2017 bola zrušená národná licencia databáz EBSCO, ktorú sme poskytovali našim čitateľom na pobočke Vavilovova 26 od marca 2013, kedy sme zabezpečili registráciu v Slovenskej národnej knižnici pre spustenie a aktiváciu odborných databáz EBSCO. Prístup do elektronických informačných zdrojov na národnej úrovni rieši Ministerstvo kultúry SR.
O novinkách a ďalších aktualitách Vás budeme postupne informovať.
http://www.snk.sk/sk/zbierky-a-zdroje/elektronicke-informacne-zdroje-a-databazy/narodna-licencia-ebsco-databaz.html

Otvoriť v novom okne