Pobočky

Ulica Dnes
Lietavská 16 11:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30 »
Prokofievova 5 11:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30 »
Vyšehradská 27 11:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30 »
Vavilovova 26 11:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30 »
Vavilovova 24 11:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30 »
Rovniankova 3 11.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30 »
Turnianska 10 11,00 - 12,00 a 13,00 - 16,30 »
Haanova 37 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30 »
Furdekova 1 11,00 - 12,00 a 13,00 - 16,30 »
Dudova 2 zatvorené do 24. augusta 2018 - »