Pobočky

Ulica Dnes
Lietavská 16 13:00 - 19:00 »
Prokofievova 5 13:00 - 19:00 »
Vyšehradská 27 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30 »
Vavilovova 26 13:00 - 19:00 »
Vavilovova 24 13:00 - 19:00 »
Rovniankova 3 13:00 - 19:00 »
Turnianska 10 13:00 - 19:00 »
Haanova 37 13:00 - 19:00 »
Furdekova 1 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30 »
Dudova 2 9:30 - 12:00 a 13:00 - 16:30 »