07.12.2017 17,00- 19,00h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Aj tento rok pre vás petržalská knižnica pripravila posledné autorské stretnutie tohto roka- adventné stretnutie so slovenskými autorkami. Našimi hosťkami budú pani Lena Riečanská, Adriana Macháčová a Tatiana Jaglová. Hudobnú časť programu budú mať v rukách študenti Konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave. Srdečne vám pozývame na stretnutie pri dobrých knihách, príjemnom speve a v predvianočnej nálade.