po 17,00- 18,00 h. | Vavilovova 26

Jediný filatelistický krúžok pre deti a mládež v Bratislave Mladfila, pod vedením pani Daniely Schmidtovej pozýva do svojho kolektívu s bohatou a úspešnou činnosťou.

Krúžok mladých filatelistov zameraný na získavanie, triedenie a výmenu známok. Filatelisti sa učia pod vedením skúsenej filatelistky Mgr. Daniely Schmitovej základom filatelie a učia sa veľa aj o krajinách z ktorých známky pochádzajú o technikách, ktorými sa známky tlačia, základných motívoch a tvorcoch známok. Mladí filatelisti pracujúci v  krúžku dosiahli aj mnohé významné slovenské filatelistické ocenenia. Výstavy filatelistických exponátov robíme každý rok aj na niektorej z pobočiek našej knižnice.

Cieľom projektu je inšpirovať deti a mladých ľudí k učeniu a povzbudzovať ich k vytrvalosti, trpezlivosti, cieľavedomosti a precíznosti.

Krúžok sa stretáva raz týždenne v pondelok v priestoroch pobočky. Vyhľadávanie informácií podľa témy známok, vzájomná výmena známok. Vedúca krúžku pani Schmitová učí deti základným filatelistickým pojmom, spoločne sa pripravujú na každoročnú  slovenskú filatelistickú olympiádu.

Cieľová skupina: Deti a študenti od 6 do 21 rokov.

Termíny a spôsob dojednania stretnutí: prihlásiť sa dá kedykoľvek priamo na pobočke alebo prísť na pondelkové stretnutie, ktoré začína o 17,00 hod, alebo sa obrátiť aj na vedúcu krúžku pani Schmitovú na tel. č. : 0903/346 896