Začíname nový rok! Čakajú nás nové podujatia, nové knižky, nové besedy i stretnutia, … ! PF 2018!