22.06.2018 17,30

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, WI-FI FREE zóna

aroslava Blažková (1933) patrila ku generácii mladých slovenských autorov, zvanej tiež Generácia 56, ktorí sa odklonili od veľkých spoločenských tém svojej doby a písali o každodennom živote svojich vrstovníkov. Veľký ohlas mal jej knižný debut Nylonový mesiac (1960) s nekonvenčnou mladou hrdinkou, ktorý sa považuje tiež za začiatok nástupu feministických tém v slovenskej literatúre. Podľa novely Nylonový mesiac nakrútil v roku 1965 režisér Eduard Grečner úspešný rovnomenný film (hudba Ilja Zeljenka, kamera Tibor Biath).
Napísala však tiež množstvo knižiek pre deti, v ktorých, ako napísal slovenský prozaik a publicista Anton Baláž, „dominuje jednoznačne humor, fantázia, živý detský jazyk, účinné spojenie poetického obrazu života detí s jeho poznávacím aspektom, pričom autorka veľmi funkčne pri fabulovaní príbehov pre deti využíva žánrové postupy detektívky, dobrodružnej, ale aj náučnej literatúry“.
Prevzaté z www. kultura.pravda.sk