V októbri opäť zaujímavé stretnutia a tipy na podnetné čítanie.