Projekt Terka- Terka oslavuje Vianoce

07.12.2017 - 13.11.2017

Pobočka Furdekova 1 Pre deti furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 WI-FI FREE zóna

Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl na motív knihy L. Schneider o dievčatku Terke.
Obsah: Prečítame a prezrieme si v obrázkovej prezentácii pôvabný príbeh o Terke, ako sa pripravuje na Vianoce.
Dej je prispôsobený slovenským reáliám, takže si porozprávame aj o zvykoch a tradíciách počas adventu a priblížime si úlohu Mikuláša a Ježiška.
Nevynecháme ani rozprávočku s témou adventu a na záver si ozdobíme vianočný stromček papierovými ozdobami.
Súčasťou podujatia bude aj obľúbené prezeranie kníh k téme.
Trvanie: 35 min.
Cieľ: Jednoduché priblíženie adventného obdobia a vysvetlenie niektorých zvykov deťom predškolského veku.
Pomôcky: kniha, projektor, počítač, plátno, prezentácia, flipchart, papiere s obrázkami, magnetky

Rozprávanie spojené s čítaním o krízových životných situáciách, v ktorých sa deti môžu reálne ocitnúť

Cieľom podujatia je deťom ukázať ako si sami môžu pomôcť v kritických situácia bez paniky, na koho sa môžu obrátiť v prípade, ak nie sú nablízku rodičia a pomôcť im riešiť pocit osamelosti, ak majú v dnešnej dobe príliš zamestnaných rodičov.

Cieľom podujatia je spájať v sebe dve životné situácie, v ktorých sa deti môžu reálne ocitnúť. Pomocou knihy „Terka sa stratí“ naučíme deti,, čo robiť v situácii, keď sa stratia, koho požiadať o pomoc a kto sú spoľahlivé – bezpečné osoby a komu nedôverovať.

Druhá situácia ukáže deťom ako riešiť osamelosť a aké sú dôležité vzťahy medzi rovesníkmi – kamarátmi, ktorí sa nedajú nahradiť ani rodičmi ani zvieratkom, a ako sa medzi sebou správať, aby sme si priateľov udržali. Na záver si deti môžu v krátkych scénkach sami vyskúšať, ako sa treba zachovať v situáciach, ktoré boli vysvetlené. MŠ Haanova – dve triedy

Cieľová skupina: Deti vo veku 4-8 rokov, cca 10-20 detí v jednej skupine

MŠ Krtko

Najbližšie podujatia

Všetky podujatia