Postup a tlačivá

Základné informácie pre záujemcov o novú službu:

 

Tlačivá potrebné ku registrácii

  1. Preukaz ZŤP prefotený z oboch strán alebo potvrdenie od lekára o neschopnosti čítať štandardné tlačené materiály
  2. Prihláška čitateľa do Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (dodá knihovník po registrácii do knižnice)
  3. Čestné vyhlásenie čitateľa (dodá knihovník po registrácii do digitálnej knižnice)
  4. Čestné prehlásenie právnickej osoby

 

Registrácia nového čitateľa

 

Registrácia čitateľa už registrovaného v Miestnej knižnici Petržalka

Právnická osoba