Projekty a súťaže

Súťaž: Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia 2018, 22. ročník

Pre deti Pre mládež

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 22. ročník súťaže školských časopisov. Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava ŠTATÚT 22. ročníka súťaže školských časopisov Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia I. 1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka. 2. Súťaž je určená prioritne školským časopisom vychádzajúcim v slovenskom jazyku na základných a stredných školách v mestskej časti…

Súťaž: Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2018, 29. ročník

Š T A T Ú T   29. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2018    I.   Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.   Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži.   Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené…

Nebojte sa povinného čítania

Pre mládež

Projekt ponúka študentom stredných škôl, vybrané literárne diela odporúčanej alebo povinnej literatúry určené pre stredné školy. Cieľom projektu je ukázať nadčasovosť a aktuálnosť týchto kníh aj v dnešnom svete. Témy: Od balady po triller – Ján Botto: Margita a Besná, Žltá ľalia, K.J. Erben: Kytice – porovnanie s novšími dielami svetovej literatúry Mor ho! Báseň Sama Chalupku v kontexte tém dnešnej spoločnosti- extrémizmus, násilie, nenávisť…

Vieme, čo je život, múdrosť, dôvera

Seniori

Dobrovoľnícky program s názvom „Vieme, čo je život, múdrosť, dôvera“ vznikol v petržalskej knižnici s cieľom rozšíriť a posilniť komunikáciu so seniormi v našej mestskej časti. Prostredníctvom vybraných aktivít a činností sa dobrovoľníci z denných seniorských centier angažujú do knižničnej činnosti alebo služieb jednotlivých pobočiek poskytujúcich služby pre dospelých. Seniori a seniorky dobrovoľníci spolupracujú pri výbere kníh, ponúkajú tipy na…

Knižkovo

Pobočka Prokofievova 5 Komunitné stretnutia Pre dospelých prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02/63 826 203

Rozprávanie o inšpiratívnych a motivačných  knihách s klientmi Domu sociálnych služieb MOST. Biblioterapeutické stretnutia vedú knihovníčky Mgr. Viera Némethová a Mgr. Petra Mišáková PhD

Najlepšia detská kniha, Najkrajšia detská kniha

Pre deti Rodiny s deťmi

Dostať kvalitné knihy do väčšieho povedomia čitateľskej verejnosti je snahou Miestnej knižnice Petržalka už niekoľko rokov.  V záujme podpory a prezentácie kvalitných kníh, sme sa preto rozhodli zviditeľniť knihy ocenené v súťaži Najlepšie a najkrajšie detské knihy. Víťazné knihy označujeme na obaloch piktogramom v červenej alebo modrej farbe, vďaka ktorému každé dieťa alebo rodič zistia, že danú knihu sa oplatí…

Súťaž: Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia 21. ročník, rok 2017

Pre deti Pre mládež metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02/62520189

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 14. júna 2017 v rámci sprievodného programu Dni Petržalky 2017  a budú naň písomne pozvané ocenené kolektívy.   ŠTATÚT  21. ročníka súťaže školských časopisov  I. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka. Súťaž je určená prioritne školským časopisom vychádzajúcim v slovenskom jazyku na základných a stredných školách v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Do súťaže sa…

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017

Pre deti Pre dospelých Pre mládež

Výsledková listina 28. ročníka literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017 1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.-5. ročník) POÉZIA 1. miesto –Anastázia Šimková: Motýle, Melón, Na jar.Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 2. miesto –Tímea Anna Wilmanová: Cez búrku, V parku, Korálik, Strom. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa…

Medziriadkovanie

Pobočka Turnianska 10 Pre dospelých Seniori turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 WI-FI FREE zóna

Medziriadkovanie je literárny projekt pravidelných stretnutí so slovenskými autorkami a autormi, ktorí sa vo svojej tvorbe venujú aj medzigeneračným vzťahom, reflektujú život zrelšej generácie ľudí cez prózu, poéziu, autobiografiu, či cez rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Projekt budeme realizovať každý druhý mesiac na pobočke Turnianska 10 .Veríme, že stretnutia budú príležitosťou dozvedieť sa o autoroch a autorkách, o ich knihách, ale…

Taká bola Petržalka

Pobočky Prokofievova 5, Turnianska 10, Dudova 2, Furdekova 1 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Seniori metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 6252 0189

Spoločný projekt Miestnej knižnice Petržalka a Katedry etnológie a muzeológie FIF UK v Bratislave v oblasti kultúry a vzdelávania v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Projekt je určený širokej verejnosti a tvorí ho dlhodobý cyklus výstav so sprievodnými podujatiami pre deti, mládež a dospelých. Projekt vznikol v roku 2012 z iniciatívy riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Kataríny Bergerovej.

Osobnosti, po ktorých sú pomenované petržalské ulice

Pre dospelých Pre mládež

V novom školskom roku sme odštartovali aj ďalší malý projekt, s ktorým sa budete naši milí čitatelia a priaznivci Miestnej knižnice Petržalka pravidelne stretávať na našej facebookovej aj webovej stránke. Radi by sme vám postupne predstavili OSOBNOSTI, PO KTORÝCH SÚ POMENOVANÉ ULICE PETRŽALKY. Myslíme si, že ešte stále vieme málo o ľuďoch, ktorých meno nesie ulica na ktorej bývame, kde…

Prvýkrát na strednú, vyber si knihu potrebnú

Pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26, Turnianska 10, Prokofievova 5 Pre mládež metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 6252 0189

Informačná hodina spojená s predstavením všetkých služieb, ktoré môžu stredoškoláci v knižnici využiť.

Projekt V.V.V. vstúp, vyber, vypožičaj

Pre deti Pre mládež metodika@kniznicapetrzalka.sk

Projekt vznikol pre motiváciu a podporu čítania pre vekovú kategóriu detí, ktorá číta asi najmenej a to 11 – 19 roční. Do projektu je vybraných 100 kníh v dvoch vekových a piatich žánrových kategóriách pre každú vekovú skupinu zvlášť. Knihy sú viditeľne označené a majú aj svoje špeciálne miesta v našich rodinných aj detských pobočkách. Deti a mladí ľudia majú…

Domáce úlohy? Smer knižnica!

Pobočky Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Dudova 2 Pre deti metodika@kniznicapetrzalka.sk

Cieľom tohto projektu je pomôcť deťom s domácimi úlohami a projektami, ktorých vypracovanie si žiada základné počítačové zručnosti. Radi deťom poskytneme základné informácie a pomoc pri práci s počítačom a to predovšetkým deťom, ktoré nemajú doma počítač, alebo prístup na internet. Radi pomôžeme deťom pri vypracovávaní referátov, prezentácií a domácich úloh. Volíme individuálny prístup na základe potrieb a zručností každého…

Zážitkové čítania v Domove tretieho veku

Charakteristika projektu: Zážitkové čítanie so seniormi z Domova tretieho veku na Poloreckého ulici o vopred dohodnutých krajinách sveta. História, príroda, hospodárstvo a zaujímavosti, ktoré každá krajina počas rokov svojej existencie nadobudla, okorenená rozprávaním a čítaním z pera hodnotných národných autorov, o ich živote, osudoch a vplyve na svoju domovskú krajinu a jej kultúru. Cieľ: Rozprávanie s cieľom vytvoriť príjemnú atmosféru,…

Workshop Písanie nás baví

Pobočky Turnianska 10, Prokofievova 5, Dudova 2 metodika@kniznicapetrzalka.sk, prokofievova@kniznicapetrzalka.sk

Priebeh workshopu:   Na úvod účastníci workshopu sa zoznámia s metódou“AKOSTRICH“ pri ktorej na prvé písmená nejakého slova vymýšľame ďalšie slová – väčšinou vlastnosti, ktoré súvisia s menom alebo s nejakou situáciou. Pri tejto aktivite zamýšľame nad literárnou postavou. Napr. Š – šikovný T-   vorivý Ú – silovný R – ozumný   Pre deti sme pripravili mená hlavných hrdinov kníh a príbehov, ktoré majú…

Knižný klub Bratislava

Je diskusný klub založený vo februári 2013, ktorý zastrešuje Miestna knižnica Petržalka. V jej priestoroch, na pobočke Prokofievova 5 sa každý mesiac uskutočňujú pravidelné  stretnutia. Knižný klub je otvorený všetkých žánrom, literárnym témam a ľuďom, ktorý sa vedia o svoj názor nielen podeliť ale ho aj prijať a debatovať o inom názore. Za skoro štyri roky od vzniku klubu sme…

Vymeňme sa !

Možno ste sa už niekedy pristihli pri pocite, že by ste si prácu človeka, ktorého poznáte, alebo o ktorej ste veľa počuli chceli aj sami vyskúšať. Skoro denne sa knihovníci detských a rodinných pobočiek stretávajú s požiadavkou  malých detí, či by si svoju knihu nemohli tým zázračným červeným svetielkom scenera čiarových kódov sami načítať. Ak máte chuť vyskúšať si prácu…

Prebuď sa (s) knihou

V posledný marcový týždeň sa Miestnej knižnici Petržalka podarilo úspešne zrealizovať 1. ročník festivalu Prebuď sa (s) knihou. Festival čítania a dobrej zábavy s detskou knihou predstavil mladým čitateľom pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu pre deti a mládež a prostredníctvom zaujímavých aktivít ukázal knižnicu ako miesto kde sa nielen číta, ale aj dajú zažiť dramatizácie príbehov z kníh, stretnutia s autormi , výtvarná dielňa či zábavný kvíz. Projekt…

Leto s petržalskou knižnicou

Letný program našej knižnice koncipujeme nielen na našich detských a rodinných pobočkách- Prečítané leto, ale aj na obľúbenej letnej pláži na Tyršovom nábreží- samoobslužná knižnica a detské divadelné predstavenia. Pripravené sú aj dva Knižné kolotoče a projekt na ihrisko, do knižnice na detskom ihrisku Vavilovova 1.

Moje obľúbené miesto knižnica

Miestna knižnica Petržalka založila novú tradíciu adventných stretnutí riaditeľky knižnice a knihovníkov jednotlivých pobočiek s najaktívnejšími čitateľmi našej knižnice spojených s poďakovaním za priazeň, ktorú svojím celoročným záujmom o čítanie v našej knižnici prejavujú. Adventné stretnutie s názvom „Moje obľúbené miesto – knižnica“ a uskutočnilo v utorok 8.12. 2016 o 17.00 h. v príjemnej a priateľskej atmosfére pri šálke čaju…

Petržalská burza kníh

Každé leto počas Dní Petržalky je aj Miestna knižnica Petržalka súčasťou tejto veľkej akcie. Na podujatí sa už niekoľko rokov zúčastňujeme prostredníctvom knižnej burzy, na ktorej majú návštevníci príležitosť vybrať si z tisícok kníh rôznych žánrov za symbolickú cenu. Ponúkame najmä detské knihy a beletriu pre dospelých v žánroch- detektívky, sci-fi a fantasy, historické a spoločenské romány.

Týždeň dobrovoľníctva

V spolupráci s Dobrovoľníckou skupinou Vŕba, ponúkame zadarmo knihy v Onkologickom ústave sv. Alžbety na Heydukovej ulici. Voľné knihy sú celoročne dostupné v policiach vo vstupných priestoroch, pričom police naše knihovníčky pravidelne dopĺňajú. Okrem toho, raz do roka, sa v spolupráci s dobrovoľníckou skupinou zapájame do Týždňa dobrovoľníctva. Jeden deň navštívia zdravotné zariadenie naše knihovníčky a pacientom i personálu rozdávajú…

Knižný kolotoč

Prostredníctvom Knižného kolotoča ponúkame knihy zadarmo. Hlavnou myšlienkou je posunúť knihy po ich prečítaní inému čitateľovi. Knihy ponúkame v lete pred budovou Technopolu v konkrétnych termínoch, a tiež nonstop v samoobslužnej knižnici na Mágio pláži na Tyršovom nábreží.

Angličtina pre seniorov/ pokročilí

Kurz anglického jazyka pre seniorov, ktorí už základy jazyka majú lektoruje pani Beata Havlínová