Projekty a súťaže

Na ihrisko- do knižnice

Pobočka Vavilovova 24 vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 24 06 13 WI-FI FREE zóna

Na ihrisko-do knižnice je nový projekt, ktorý realizujeme na pobočke Vavilovova 24 v spolupráci s miestnou komunitou rodičov, ktorý si čiastočne svojpomocne zveľadili ihrisko na Vavilovovej 1- 4.  Naši knihovníci budú v mesiacoch máj- september raz do mesiaca prichádzať za deťmi, aby si spoločne čítali, hrali divadielko, hry, kreslili si, či inak spoločne vyplnili čas , ktorý sa vo vo…

Leto s petržalskou knižnicou

Letný program našej knižnice koncipujeme nielen na našich detských a rodinných pobočkách- Prečítané leto, ale aj na obľúbenej letnej pláži na Tyršovom nábreží- samoobslužná knižnica a detské divadelné predstavenia. Pripravené sú aj dva Knižné kolotoče a projekt na ihrisko, do knižnice na detskom ihrisku Vavilovova 1.

Projekt V.V.V. vstúp, vyber, vypožičaj

Pre deti Pre mládež metodika@kniznicapetrzalka.sk

Projekt vznikol pre motiváciu a podporu čítania pre vekovú kategóriu detí, ktorá číta asi najmenej a to 11 – 19 roční. Do projektu je vybraných 100 kníh v dvoch vekových a piatich žánrových kategóriách pre každú vekovú skupinu zvlášť. Knihy sú viditeľne označené a majú aj svoje špeciálne miesta v našich rodinných aj detských pobočkách. Deti a mladí ľudia majú…

Súťaž: Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016

Pre deti Pre dospelých Pre mládež Seniori metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02/62 520 189

MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA, KUTLĺKOVA 17, 851 02 BRATISLAVA Š T A T Ú T 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016 I. 1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka. 2. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži. 3. Témy súťažných prác…

Osobnosti, po ktorých sú pomenované petržalské ulice

Pre dospelých Pre mládež

V novom školskom roku sme odštartovali aj ďalší malý projekt, s ktorým sa budete naši milí čitatelia a priaznivci Miestnej knižnice Petržalka pravidelne stretávať na našej facebookovej aj webovej stránke. Radi by sme vám postupne predstavili OSOBNOSTI, PO KTORÝCH SÚ POMENOVANÉ ULICE PETRŽALKY. Myslíme si, že ešte stále vieme málo o ľuďoch, ktorých meno nesie ulica na ktorej bývame, kde…

Taká bola Petržalka

Pobočky Prokofievova 5, Turnianska 10, Dudova 2, Furdekova 1 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Seniori metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 6252 0189

Spoločný projekt Miestnej knižnice Petržalka a Katedry etnológie a muzeológie FIF UK v Bratislave v oblasti kultúry a vzdelávania v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Projekt je určený širokej verejnosti a tvorí ho dlhodobý cyklus výstav so sprievodnými podujatiami pre deti, mládež a dospelých. Projekt vznikol v roku 2012 z iniciatívy riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Kataríny Bergerovej.

Prvýkrát na strednú, vyber si knihu potrebnú

Pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26, Turnianska 10, Prokofievova 5 Pre mládež metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 6252 0189

Informačná hodina spojená s predstavením všetkých služieb, ktoré môžu stredoškoláci v knižnici využiť.

Prvýkrát do školy, prvýkrát do knižnice

Pobočky Prokofievova 5, Vavilovova 24, Turnianska 10, Dudova 2, Furdekova 1 Pre deti metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 6252 0189

Pasovanie prváčikov za čitateľov knižnice, podujatia a aktivity pre mladých školákov.

Minitipy z knižnice

Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi

Milí priatelia, milí naši čitatelia, s príchodom nového školského roka 2015/2016 by sme pre vás chceli odštartovať každý týždeň rubriku nazvanú „Minitipy z knižnice“ kde by naši knihovníci dávali vám, našim čitateľom a fanúšikom tipy na dobré knihy rôznych žánrov na spríjemnenie voľného času. Dúfame, že sa vám rubrika bude páčiť a samozrejme, ak vás niektorá z kníh zaujme, nájdite…

Ihrisko čítania OZ Fanfáry

Pobočka Turnianska 10 Pre deti Pre mládež turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 WI-FI FREE zóna

Projekt IHRISKO ČÍTANIA OZ FANFÁRY Cieľom projektu je vytvoriť model – ihrisko čítania pre detí a dospelých. Dôležití dospelí (rodičia, učitelia, knihovníci) budú v rámci projektu vyškolení a zároveň zapojení do aktivít na rozvoj čítania s porozumením. Nejde len o to, dať deťom do rúk knihu, ale pomôcť im čítaním k získavaniu životných, sociálnych zručností a k osobnostnému rastu. Dospelí…

Dni detskej knihy 2016

Pre deti Pre mládež

Dni detskej knihy Petržalka 2016 V dňoch 3.-5. mája 2016 prebehol v mestskej časti Bratislava – Petržalka 33. ročník festivalu pod názvom Dni detskej knihy, venovaný deťom a mládeži našej mestskej časti. Festival, ktorého záštitu prevzal starosta Petržalky, Vladimír Bajan, bol jednou z najvýznamnejších a najväčších udalostí v histórii Miestnej knižnice Petržalka a zároveň bo po prvýkrát realizovaný v tomto rozsahu v mestskej časti Petržalka. Toto výnimočné podujatie sa nieslo…

Nebojte sa povinného čítania

Pobočka Prokofievova 5 Pre mládež prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, WI-FI FREE zóna

Projekt ponúka študentom stredných škôl, vybrané literárne diela odporúčanej alebo povinnej literatúry určené pre stredné školy. Cieľom projektu je ukázať nadčasovosť a aktuálnosť týchto kníh aj v dnešnom svete. Témy: Od balady po triller – Ján Botto: Margita a Besná, Žltá ľalia, K.J. Erben: Kytice – porovnanie s novšími dielami svetovej literatúry Mor ho! Báseň Sama Chalupku v kontexte tém dnešnej spoločnosti- extrémizmus, násilie, nenávisť…

Zážitkové čítania v Domove tretieho veku

Knižnica môže prísť aj za svojimi čitateľmi. Naši knihovníci Viera Némethová a Andrej Blaas pravidelne prichádzajú na pozvanie Domova tretieho veku na Poloreckého ulici , kde ako veríme sme začali dobrú spoluprácu a budeme postupne klientom tohto zariadenia predstavovať krajiny celého sveta z pohľadu literatúry, histórie, zaujímavostí a predstavenia osobností.

Workshop Písanie nás baví

Priebeh workshopu:   Na úvod účastníci workshopu sa zoznámia s metódou“AKOSTRICH“ pri ktorej na prvé písmená nejakého slova vymýšľame ďalšie slová – väčšinou vlastnosti, ktoré súvisia s menom alebo s nejakou situáciou. Pri tejto aktivite zamýšľame nad literárnou postavou. Napr. Š – šikovný T-   vorivý Ú – silovný R – ozumný   Pre deti sme pripravili mená hlavných hrdinov kníh a príbehov, ktoré majú…

Knižný klub Bratislava

Je diskusný klub založený vo februári 2013, ktorý zastrešuje Miestna knižnica Petržalka. V jej priestoroch, na pobočke Prokofievova 5 sa každý mesiac uskutočňujú pravidelné  stretnutia. Knižný klub je otvorený všetkých žánrom, literárnym témam a ľuďom, ktorý sa vedia o svoj názor nielen podeliť ale ho aj prijať a debatovať o inom názore. Za skoro štyri roky od vzniku klubu sme…

Súťaž: Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia 21. ročník, rok 2017

Pre deti Pre mládež metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02/62520189

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 14. júna 2017 v rámci sprievodného programu Dni Petržalky 2017  a budú naň písomne pozvané ocenené kolektívy.   ŠTATÚT  21. ročníka súťaže školských časopisov  I. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka. Súťaž je určená prioritne školským časopisom vychádzajúcim v slovenskom jazyku na základných a stredných školách v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Do súťaže sa…

Súťaž: Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017

Pre deti Pre dospelých Pre mládež

Š T A T Ú T 28. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017  I. 1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka. 2. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži. 3. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce…

Vymeňme sa !

Pobočky Furdekova 1, Dudova 2, Prokofievova 5, Vavilovova 24, Turnianska 10 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 WI-FI FREE zóna

Možno ste sa už niekedy pristihli pri pocite, že by ste si prácu človeka, ktorého poznáte, alebo o ktorej ste veľa počuli chceli aj sami vyskúšať. Skoro denne sa knihovníci detských a rodinných pobočiek stretávajú s požiadavkou  malých detí, či by si svoju knihu nemohli tým zázračným červeným svetielkom scenera čiarových kódov sami načítať. Ak máte chuť vyskúšať si prácu…

Prebuď sa (s) knihou

V posledný marcový týždeň sa Miestnej knižnici Petržalka podarilo úspešne zrealizovať 1. ročník festivalu Prebuď sa (s) knihou. Festival čítania a dobrej zábavy s detskou knihou predstavil mladým čitateľom pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu pre deti a mládež a prostredníctvom zaujímavých aktivít ukázal knižnicu ako miesto kde sa nielen číta, ale aj dajú zažiť dramatizácie príbehov z kníh, stretnutia s autormi , výtvarná dielňa či zábavný kvíz. Projekt…