Domáce úlohy? Smer knižnica!

Pobočky Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Dudova 2 Pre deti metodika@kniznicapetrzalka.sk

Cieľom tohto projektu je pomôcť deťom s domácimi úlohami a projektami, ktorých vypracovanie si žiada základné počítačové zručnosti. Radi deťom poskytneme základné informácie a pomoc pri práci s počítačom a to predovšetkým deťom, ktoré nemajú doma počítač, alebo prístup na internet. Radi pomôžeme deťom pri vypracovávaní referátov, prezentácií a domácich úloh. Volíme individuálny prístup na základe potrieb a zručností každého dieťaťa. Žiakom pomôže s prácou v textovom a tabuľkovom editore, s prácou s obrázkami, pri tvorbe prezentácií, s vyhľadávaním, selektovaním a spracovávaním informácií na internete.

Cieľom projektu je predstaviť deťom knižnicu ako zaujímavé miesto, kde majú k dispozícii okrem kníh a časopisov aj prístup na internet a kde im naši knihovníci radi a ochotne pomôžu s prípravou do školy.

Iné projekty

  • Kvak a Čľup sú kamaráti

    Cieľom podujatia je vedenie detí k uvedomeniu si, že aj taký malý živočích ako je žaba, je v prírode dôležitý a cez vybrané príbehy…

  • Johannes Jensen má pocit, že je iný

    Predstavenie knihy o krokodílovi Johannesovi, interaktívne čítanie spojené s premietaním prezentácie. Rozprávka pre najmenšie deti o krokodílovi, ktorý má pocit…

  • Monika Kompaníková: Hlbokomorské rozprávky

    Projekt približuje deťom hravou formou tému priateľstva a rozširuje ich  prírodovedné vedomosti spoznávaním morských živočíchov a morského života. Na úvod knihovníčka privíta…