Domáce úlohy? Smer knižnica!

Pobočky Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Dudova 2 Pre deti metodika@kniznicapetrzalka.sk

Cieľom tohto projektu je pomôcť deťom s domácimi úlohami a projektami, ktorých vypracovanie si žiada základné počítačové zručnosti. Radi deťom poskytneme základné informácie a pomoc pri práci s počítačom a to predovšetkým deťom, ktoré nemajú doma počítač, alebo prístup na internet. Radi pomôžeme deťom pri vypracovávaní referátov, prezentácií a domácich úloh. Volíme individuálny prístup na základe potrieb a zručností každého dieťaťa. Žiakom pomôže s prácou v textovom a tabuľkovom editore, s prácou s obrázkami, pri tvorbe prezentácií, s vyhľadávaním, selektovaním a spracovávaním informácií na internete.

Cieľom projektu je predstaviť deťom knižnicu ako zaujímavé miesto, kde majú k dispozícii okrem kníh a časopisov aj prístup na internet a kde im naši knihovníci radi a ochotne pomôžu s prípravou do školy.

Iné projekty

  • Bojíme sa spolu

    Charakteristika projektu: Projekt zoznamuje deti a mládež s klasickou literatúrou žánra fantasy formou predstavenia kníh svetových klasikov: Edgar Allan Poe, Bram…

  • Separácia a recyklácia odpadu

    Ochrana a láska k prírode. Ekologické správanie, šetrenie energiami, separovanie odpadu. MŠ Krtko

  • Počítače pre všetkých

    Bezplatná výuka základov práce s počítačom pre všetkých. Bližšie informácie poskytnú knihovníci Zlatica Olekšáková a Mgr. Andrej Blaas . Konzultačná hodina…