Domáce úlohy? Smer knižnica!

Pobočky Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Dudova 2 Pre deti metodika@kniznicapetrzalka.sk

Cieľom tohto projektu je pomôcť deťom s domácimi úlohami a projektami, ktorých vypracovanie si žiada základné počítačové zručnosti. Radi deťom poskytneme základné informácie a pomoc pri práci s počítačom a to predovšetkým deťom, ktoré nemajú doma počítač, alebo prístup na internet. Radi pomôžeme deťom pri vypracovávaní referátov, prezentácií a domácich úloh. Volíme individuálny prístup na základe potrieb a zručností každého dieťaťa. Žiakom pomôže s prácou v textovom a tabuľkovom editore, s prácou s obrázkami, pri tvorbe prezentácií, s vyhľadávaním, selektovaním a spracovávaním informácií na internete.

Cieľom projektu je predstaviť deťom knižnicu ako zaujímavé miesto, kde majú k dispozícii okrem kníh a časopisov aj prístup na internet a kde im naši knihovníci radi a ochotne pomôžu s prípravou do školy.

Iné projekty

  • Darca

    Kniha Lois Lowryovej pozná celý svet a v m,nohých krajinách sa stala odporúčaným čítaním pre študentov stredných škôl. Kniha nás…

  • Súťaž: Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia

    ŠTATÚT  21. ročníka súťaže školských časopisov  I. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka. Súťaž je určená prioritne školským…

  • Krtko

    Predstavenie nadčasovej a celosvetovo známej nezabudnuteľnej postavičky krtka a jeho tvorcu Zděnka Milera.