Zverejnené 05.11.2019,

 

 

Miestna knižnica Petržalka prijme do pracovného pomeru na plný úväzok :

 

Knihovníka/knihovníčku

 

Termín nástupu:

nástup možný ihneď

 

Náplň práce:

samostatné vykonávanie knihovníckej práce

poskytovanie knižnično-informačných služieb

evidencia užívateľov

výpožičky

rezervácie

medziknižničné výpožičné služby

ochrana knižničného fondu

realizácia projektov Miestnej knižnice Petržalka

uskutočňovanie podujatí a akcií spojených s propagáciou čítania a kníh s deťmi, dospelými a seniormi

výstavy

práca sa vykonáva najmä v popoludňajších hodinách

 

Požadované predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie , prípadne VŠ I. a II. stupňa

bezúhonnosť

práca s bremenom

 

Ďalšie požadované predpoklady:

znalosť práce s PC  –  používateľ – MS WORD,EXCEL, INTERNET

vítaná znalosť knihovníckeho programu CLAVIUS

vítaný vodičský preukaz  skupiny B

 

Osobnostné predpoklady:

organizačné a koordinačné schopnosti

komunikatívnosť

pozitívny prístup

zodpovednosť

 

Žiadosti  s profesným životopisom  a motivačným listom môžete zaslať na adresu:

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava  do 15. novembra  2019 alebo na e-mail: sekretariat@kniznicapetrzalka.sk.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem, vybraných uchádzačov oslovíme a pozveme na osobný pohovor.

Informácie pre uchádzačov