Zverejnené 21.05.2020,

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava prijme do pracovného pomeru na plný úväzok :

 

Knihovníka/knihovníčku

 

Termín nástupu: od 01.07.2020

Náplň práce:

samostatné vykonávanie knihovníckej práce

poskytovanie knižnično-informačných služieb

vedenie pokladničnej agendy

evidencia užívateľov

výpožičky

rezervácie

práca s elektronickými informačnými systémami

medziknižničné výpožičné služby

ochrana knižničného fondu

realizácia projektov knižnice

príprava a realizácia knižničných podujatí a projektov  spojených s propagáciou čítania a kníh

 

Mzdové ohodnotenie:   

v  zmysle osobitných právnych predpisov z.č.553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Požadované predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie

bezúhonnosť

práca s bremenom

 

Ďalšie požadované predpoklady:

znalosť práce s PC  –  používateľ – Internet MS WORD,EXCEL, OUTLOOK, POWER  POINT

vítaná znalosť knihovníckeho programu CLAVIUS

 

Osobnostné predpoklady:

organizačné a koordinačné schopnosti

komunikatívnosť

pozitívny prístup

zodpovednosť

samostatnosť, tvorivosť

 

Žiadosti  s profesným životopisom  a motivačným listom môžete zaslať na adresu: Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava  do 11. júna  2020 alebo na e-mail: sekretariat@kniznicapetrzalka.sk.

Na osobný pohovor budeme pozývať uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky.