Zverejnené 06.08.2020,

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava prijme do pracovného pomeru na plný úväzok :

 

Knihovníka/knihovníčku

 

Termín nástupu: od 02.09. 2020

Náplň práce:

samostatné vykonávanie knihovníckej práce

poskytovanie knižnično-informačných služieb

vedenie pokladničnej agendy

evidencia užívateľov

výpožičky

rezervácie

práca s elektronickými informačnými systémami

medziknižničné výpožičné služby

ochrana knižničného fondu

realizácia projektov knižnice

príprava a realizácia knižničných podujatí a projektov  spojených  s propagáciou čítania a kníh

 

Mzdové ohodnotenie:

v  zmysle platných§ právnych predpisov z.č.553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Požadovaný stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie

optimálne  – úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vedecké informácie a knihovníctvo- knihovníctvo

 

Ďalšie požadované predpoklady:

znalosť práce s PC  –  používateľ – Internet MS WORD,EXCEL, OUTLOOK, POWER  POINT

vítaná znalosť knihovníckeho programu CLAVIUS

bezúhonnosť

práca s bremenom

 

Znalosť jazyka vítaná:

Anglický jazyk – elementárna

Nemecký jazyk – elementárna

 

Osobnostné predpoklady:

organizačné a koordinačné schopnosti

komunikatívnosť, tvorivosť

pozitívny prístup

zodpovednosť, pozornosť, presnosť,

samostatnosť, tvorivosť, spoľahlivosť

 

Na pohovory budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú  naše požiadavky a o výsledku budú informovaní mailom.

Získané osobné údaje  budú uchovávané do skončenia pohovorov, po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované. V prípade uzavretia pracovnej zmluvy budú využívané na pracovnoprávne účely.

 

Žiadosti  s profesným životopisom  a motivačným listom môžete zaslať na adresu: Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava  do 7.augusta  2020 alebo na :

e-mail: sekretariat@kniznicapetrzalka.sk.