Komu je služba určená

Miestna Knižnica Petržalka ponúka uvedenú službu

 

 

 

Detailné informácie o poskytovanej službe a preverenie nároku jednotlivca alebo právnickej osoby získate na e-mailovom kontakte:metodika@kniznicapetrzalka.sk.