Výberové konanie

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

prijme do pracovného pomeru na plný úväzok :

  • Asistentka riaditeľky

Termín nástupu: od 7.11.2022

– zabezpečenie a zodpovednosť za komplexný chod sekretariátu

– komplexnej administratívnej agendy kancelárie riaditeľky

– príprava a zabezpečovanie vonkajších komunikačných vzťahov knižnice

– zverejňovanie zmlúv prostredníctvom programu TRIMEL

– riadenie a zodpovednosť za registratúrne stredisko Miestnej knižnice Petržalka

– administrátor webovej stránky a sociálnych sietí Miestnej knižnice Petržalka

– propagácia knižnice, prezentácie, zverejňovanie informačných, tlačových a foto

dokumentačných   materiálov na sociálnych sieťach a webovej stránke

– práca v programe Canva

– operatívne úlohy sekretariátu, spolupráca s vedúcimi útvarov a s pobočkami knižnice

– súčinnosť pri príprave podujatí a projektov knižnice

Mzdové ohodnotenie:

–  zmysle z.č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– na uvádzanej pozícii plat začína v príslušnej platovej triede od 713 € a platový stupeň v závislosti od požadovanej odbornej praxe

Požadované predpoklady:

– úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa

– bezúhonnosť

Ďalšie požadované predpoklady:

– znalosť práce s PC  –  používateľ – Internet MS WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER  POINT

– vítaná znalosť programu  TRIMEL, Canva

Osobnostné predpoklady:

– organizačné a koordinačné schopnosti

– komunikatívnosť

– pozitívny prístup a zodpovednosť

– vodičský preukaz skupiny „ B“

Žiadosti  s profesijným životopisom  a motivačným listom môžete zaslať na adresu:

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava alebo na e-mail riaditelka@kniznicapetrzalka.sk  do 20.10.2022.