Výberové konanie

Knižnica Petržalka prijme do pracovného kolektívu novú kolegyňu alebo kolegu na pozíciu

Vedúca/ci útvaru ekonomiky, hospodárenia, personálnej práce a miezd

Miesto výkonu práce: Miestna knižnica Petržalka, rozpočtová organizácia mestskej časti Bratislava-Petržalka
Funkčný plat: od 1.200€, určuje sa podľa zákona 553/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov, prax, osobný príplatok, príplatok za riadenie
Termín nástupu: 1.7.2023 alebo dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer

Požadované vzdelanie:
– vysokoškolské vzdelanie s ekonomickým zameraním
– riadiaca práca – prax minimálne 3 roky
– prax v oblasti rozpočtovania a účtovníctva,
vrátane miezd, personálnej práce, tvorba
rozpočtu, plnenie a zúčtovanie so
zriaďovateľom
– orientáciu v príslušnej legislatíve, návrhy na
úpravy vnútorných ekonomických a
personálnych predpisov,
– spoľahlivosť, komunikatívnosť, samostatnosť,
precíznosť, odolnosť voči stresu
– ovládanie Excel, Word, Outlook, IS SAMO –
Trimel
– ochotu a chuť pracovať

Výhody spojené s vašou novou prácou:
– 5 dní dovolenky navyše (VKZ)
– príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia
– práca v stabilnom prostredí kultúrnej
organizácie
– potrebné školenia, semináre
– samozrejme príspevok na stravovanie

Nezabudnite pripojiť k žiadosti:
– štruktúrovaný profesijný životopis
– certifikáty o relevantných kurzoch a školeniach
– doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Informácie o výberovom konaní:

Vašu žiadosť o prácu, spolu s uvedenými dokumentmi, môžete posielať minimálne do 31.mája 2023 (vrátane) na e-mail sekretariat@kniznicapetrzalka.sk (tel.: 02/62250232), triskova@kniznicapetrzalka.sk (tel.: 02/62250259).
Informáciu o úspechu obdržíte najneskôr do 5 pracovných dní od termínu konania pohovoru. Uchádzačov, ktorí neboli vybraní na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie a držíme palce.

Kto to vlastne sme?

Miestna knižnica Petržalka je rozpočtová organizácia Mestskej časti Bratislava – Petržalka s deviatimi pobočkami. Knižnica má cca 30 zamestnancov. Je jednou z najväčších knižníc v bratislavskom kraji.

Spracovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom pohovoru a pracovníčke, ktorá pripravuje podklady. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzavretia pracovnej, či inej zmluvy, využité na tieto účely. Neuskutoční sa pritom ich prenos do tretích krajín.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Knižnica Petržalka prijme do pracovného kolektívu novú kolegyňu alebo kolegu na pozíciu

Hospodárky/ra útvaru ekonomiky, hospodárenia, personálnej práce a miezd – samostatný referent

Miesto výkonu práce: Miestna knižnica Petržalka, rozpočtová organizácia mestskej časti Bratislava-Petržalka
Funkčný plat: od 1.000€, určuje sa podľa zákona 553/2003 Z.z. , v znení neskorších predpisov, osobný príplatok
Termín nástupu: 1.7.2023 alebo dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer

Požadované vzdelanie:
– stredoškolské s ekonomickým
zameraním/vysokoškolské vzdelanie s
ekonomickým zameraním:
– s praxou v hospodárskej správe, správe majetku,
prevádzke priestorov a zariadení, zásobovaní,
– hlavná pokladňa
– zabezpečenie CO, BOZP, verejné obstarávanie v
podmienkach knižnice
– orientácia v príslušnej legislatíve, návrhy na
úpravy súvisiacich vnútorných predpisov,
spolupráca pri tvorbe rozpočtu a zúčtovaní
finančných vzťahov so zriaďovateľom
– spoľahlivosť, komunikatívnosť, samostatnosť,
precíznosť, odolnosť voči stresu
– ovládanie Excel, Word, Outlook, IS SAMO (práca
v programe Trimel)
– ochotu a chuť pracovať

Výhody spojené s vašou novou prácou:
– 5 dní dovolenky navyše (VKZ)
– príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia
– práca v stabilnom prostredí kultúrnej
organizácie
– potrebné školenia, semináre
– príspevok na stravovanie

Nezabudnite pripojiť k žiadosti:
– štruktúrovaný profesijný životopis
– certifikáty o relevantných kurzoch a školeniach
– doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Informácie o výberovom konaní:
Vašu žiadosť o prácu, spolu s uvedenými dokumentmi, môžete posielať minimálne do 31. mája 2023 (vrátane) na e-mail sekretariat@kniznicapetrzalka.sk (tel.: 02/62250232) triskova@kniznicapetrzalka.sk (tel.: 02/62250259).
Informáciu o úspechu obdržíte najneskôr do 5 pracovných dní od termínu konania pohovoru. Uchádzačov, ktorí neboli vybraní na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie a držíme palce.

Kto to vlastne sme?

Miestna knižnica Petržalka je rozpočtová organizácia Mestskej časti Bratislava – Petržalka s deviatimi pobočkami. Knižnica má cca 30 zamestnancov. Je jednou z najväčších knižníc v bratislavskom kraji.

Spracovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom pohovoru a pracovníčke, ktorá pripravuje podklady. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzavretia pracovnej, či inej zmluvy, využité na tieto účely. Neuskutoční sa pritom ich prenos do tretích krajín.