Katalóg InfoGate

Miestna knižnica Petržalka je zapojená do súborného katalógu slovenských knižníc, ktorý bol spustený do pilotnej prevádzky v roku 2013 na adrese www.infogate.sk a aktuálna verzia od 25.4.2017.  Súborný katalóg predstavuje jednotné vyhľadávacie prostredie vo viac ako 1 500 000 bibliografických záznamoch slovenských knižníc.

Otvoriť v novom okne