Literárne weby

Knihy na dosah

https://knihynadosah.sk/

Literárny portál Knihy na dosah vznikol v roku 2017. Jeho vydavateľom je Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Cieľom projektu je propagovať literatúru, knihy a čítanie formou, ktorá by bola dostupná a zrozumiteľná širšej verejnosti, no zároveň si udržala istý kvalitatívny štandard.

Medzi knihami

https://medziknihami.dennikn.sk/strana-1/

Medzi knihami je stránka, ktorú založilo Art-fórum a prostredníctvom ktorej sprostredkováva informácie o kníhkupectvách, recenzie a ochutnávky nových zaujímavých kníh, informácie z domácej, českej a aj svetovej literatúry či pozvánky na literárne akcie.

Literárne noviny

Titulná strana

Literárne noviny vznikli ako nezávislé internetové médium, ktoré prináša informácie o slovenskej a zahraničnej literatúre. Ambíciou tohto neziskového online projektu je poskytovať kvalitný obsah a otvorený komunikačný priestor pre všetkých priaznivcov dobrého čítania.

Knihovníčkin svet

http://knihovnickinsvet.blogspot.com/

Úlet s knihou

https://www.uletsknihou.sk/

O detských knihách

http://odetskychknihach.sk/