Podujatia

14. február

 • Ako si psíček s mačičkou varili tortu

  14.02. o 13,00 - 14,00 hod. | Vavilovova 24
  Pre deti Rodiny s deťmi

  Interaktívne podujatie na motívy knihy Josefa Čapka: Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Prváci ZŠ Vlastenecké námestie

 • Valentín v knižnici

  14.02. | Dudova 2, Turnianska 10, Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27

  Petržalská knižnica ponúka na dnešný deň milý Valentínsky darček. Zápisné na rok zdarma pre všetkých, ktorí prídu do knižnice s človekom, ktorého majú radi.

 • Neuveriteľné fakty o neuveriteľných zvieratách

  Každý deň | Turnianska 10
  Pre deti

  Príroda sa zobúdza, tak sme sa rozhodli, že oprášime vedomosti a detí ohúrime neuveriteľnými faktami o neuveriteľných zvieratách, deti zapojíme o hľadaní neuveriteľných faktoch a využijeme pri tom nielen knihu Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov o zvieratách ale aj celú plejádu ďalších, kde účastníci podujatia môžu hľadať pravdivé a nepravdivé  informácie o tých-ktorých zvieratách.

 • Oznam o výpožičných hodinách na pobočke Vyšehradská 27

  Každý deň | Vyšehradská 27

  Vážení čitatelia, z dôvodu choroby budú na pobočke Vyšehradská 27 výpožičné hodiny v pondelok a vo štvrtok iba do 16,30 h. Ďakujeme za pochopenie.

 • Február v knižnici

  Každý deň
  Pre deti Pre dospelých Rodiny s deťmi

  Február bude bohatý na podujatia pre detských i dospelých čitateľov. Môžete u nás sprostredkovane navštíviť Škandináviu a fiktívnu krajinu trollov, získať Valentínsky darček; deti sa môžu zahrať na architektov alebo spoznať aké je to byť rodičom v Príbehu o piatej podľa knižky "Já nejsem tvoje maminka". Tešíme sa na Vás.

 • Mať tak o koliesko viac

  Každý deň | Furdekova 1

  Charakteristika: Podujatie inšpirované knihou D. a I. Popovičovcov o prevratných náhodách, ktoré viedli k známym vynálezom užitočným pre celý svet. Spôsob realizácie: Na začiatku zisťujeme čo vedia deti o vynálezoch, ktoré sú dnes bežnou súčasťou nášho života. Dozvieme sa kedy približne vznikli, kto je ich tvorcom (ak je to známe), na akom princípe fungujú. Deti pracujú v skupinách a v knihách a na internete hľadajú správne odpovede na tieto otázky. Neskôr si porovnávajú, komu sa podarilo zis... Viac

 • Tvory mesta

  st 14,00- 15.30h. | Prokofievova 5 | Prokofievova 5

  ... alebo o architektúre a urbanizme s deťmi trochu inak. Naše mestá nie sú tvorené pre tých najslabších - deti, starších ľudí, ľudí so zdravotnými obmedzeniami. Mestá sú plné bariér, nebezpečných priestorov, ktoré um zhoršujú až znemožňujú ich naplno využívať. Tieto najslabšie skupiny nie sú štandardne zapájané do procesov plánovania a tvorby mesta či verejných priestorov. Prostredníctvom nášho projektu by sme chceli jednoduchou formou zapojiť deti do tvorby a realizácie malej zmeny v priestore... Viac

Pravidelné podujatia