16.04.2018 - 20.04.2018

Pobočky Dudova 2, Turnianska 10 Pre deti dudova2@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 18 28 FREE WI-FI zóna

Na podujatí sa budeme venovať ekológii, ekonomického využívania energických zdrojov, ochrane prírody, “otestujeme“ deti, čo vedia o triedení odpadku (aj budeme triediť odpad), dostanú rôzne úlohy pri ktorom okrem iného využijeme aj pracovný zosit ku knihe Petra Stoličného. Podujatie bude aj na pobočke Dudova 2 zamerané na ochranu životného prostredia, separovanie odpadu, a všímanie si vecí okolo seba. Vzťahu k životnému prostrediu sa učíme od najútlejšieho veku. MŠ Krtko a ZŠ Turnianska