08.09.2022 - 08.11.2022

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

Vo všetkých pobočkách petržalskej knižnice si môžu deti, študenti a pedagógovia zaplatiť ročný registračný poplatok aj formou úhrady kultúrnymi poukazmi.

Túto formu platby prijímame do 8.11.2022.