Naši milí čitatelia,

radi by sme Vám poďakovali za Vašu priazeň v tomto výnimočne neľahkom roku, ktorý bol výzvou pre mnohých z nás, zaželali Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastných chvíľ strávených  s rodinou a predovšetkým pevné zdravie a pohodu.

PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka a kolektív Miestnej knižnice Petržalka