14.09.2022 - 30.06.2023

st 15,00- 19,00h. | Prokofievova 5
pi 13,00- 16,00h. | Prokofievova 5

V novom školskom roku 2022/2023 sme poskytli priestor jednej z našich pobočiek na cielenú a dôležitú pomoc pre deti, mládež aj dospelých.

Našim novým partnerom pri práci s ľuďmi so znevýhodnením, či s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc a individuálny prístup bude nezisková organizácia Centrum Amadeus. Ide o prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku. Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Počas školského roka pripravujeme v spolupráci s Centrom Amadeus aj niekoľko seminárov a workshopov pre konkrétne cieľové skupiny ( mamičky na ( a nielen) na materskej dovolenke, ľudia traumatizovaní konfliktom na Ukrajine, seniori či pedagógovia). O týchto aktivitách vás bude na našej stránke či sociálnych sieťach pravidelne informovať.