16.03.2020

Pobočky Turnianska 10, Prokofievova 5, Vavilovova 24, Vyšehradská 27, Furdekova 1, Dudova 2 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Festival čítania, kreslenia, divadla, hudby a zábavy Prebuď sa (s) knihou je projektom Miestnej knižnice Petržalka, realizovaný na šiestich rodinných a detských pobočkách. Festival ponúka niekoľko typov podujatí, určených rôznym vekovým skupinám detí, tínedžerom, rodičom, starým rodičom a pedagógom.  Ide o divadelné predstavenia na motívy detských kníh realizované divadelníkmi, výtvarné workshopy ilustrátorov, divadelné predstavenia pre batoľatá- Korálový svet, Príbehy o piatej – projekt knižnice v spolupráci s liečebnou pedagogičkou pre deti od 4 do 7 rokov, diskusie s tvorcami kníh pre tínedžerov, interaktívne zážitkové dramatizované čítanie, dramatizované čítanie rozprávok, preniknutie do sveta emócií a zážitkov cez detskú knihu.
Pobočkový maratón – možnosť spoznať všetkých 10 pobočiek knižnice, na konci ktorej čaká účastníkov knižná odmena, hudobné podujatia – koncerty kvalitnej slovenskej hudby pre malých i veľkých.

Našimi hosťami budú: Adela Režná, Petra Lukovicsová, Ďuro Balogh, Kristína B. Hrončeková, Barbora Piatrová a Činčuáčik, Ľudmila Mičianová, Marta Hlušíková, Juraj Raýman, Vanda Raýmanová, Dana Hlavatá, Miriam Halamičková, Zuzana Štelbaská, Diana Mašlejová, Michal Hvorecký, Daniel Rusar, Barbora Kardošová, Katka Slaninková, Kristína Balúchová Timková, Marta Tuška Meszárošová, Barbora Zamišková, Ján Uličiansky, Divadlo Fí, Hedviga Gutierrez, Viktória Sedláková, Peter Gärtner, Zbyňo Džadoň

Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.