Medvedík a záhradná potopa

Pobočky Turnianska 10, Dudova 2 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie o medvedíkovi, ktorý ide poliať záhradu a zabudne vypnúť vodu od Kataríny Macurovej.

Spôsob realizácie: Prečítame a prezrieme si v obrázkovej prezentácií pekný príbeh o Medvedíkovi a záhradnej potope. Medvedík si v záhradke pozbiera plný košík jabĺk. Už aj vie, čo si doma z nich pripraví.  Toľko však premýšľa o voňavých jablkách, že si nevšimne, ako z jeho záhradnej hadice vyteká voda celú noc. Ráno medvedík zistí, že sa jeho záhradka zmenila na nepoznanie. Povieme si aké zvieratká žijú v mori a, ktoré v džungli (deti nám ich ukážu aj na zvierat. figúrkach).Na záver  si s deťmi nakreslíme  zvieratká, ktoré boli spomínané v príbehu .

Cieľ: Naučiť deti rozoznať, aké zvieratká žijú v mori a, aké v džungli.

Cieľová skupina: deti MŠ

Iné projekty

  • Fantastický svet Roalda Dahla

    Charakteristika projektu: Zoznámenie sa s tvorbou a osobnosťou svetoznámeho britského autora kníh pre deti a dospelých Roalda Dahla. Cieľ: Aktívnym…

  • Denis a jeho sestry

    Charakteristika projektu: Rozprávanie o rodine a rodinných vzťahoch inšpirované knihou Toni Revajovej. Projekt je vhodným doplnením vyučovacieho predmetu etika. Cieľ:…

  • O mestách sveta v Domove tretieho veku

    Charakteristika: Zážitkové čítanie so seniormi z Domova tretieho veku na Poloreckého ulici o vopred dohodnutých mestách a zákutiach sveta. História, príroda, hospodárstvo,…