Medvedík a záhradná potopa

Pobočky Turnianska 10, Dudova 2 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie o medvedíkovi, ktorý ide poliať záhradu a zabudne vypnúť vodu od Kataríny Macurovej.

Spôsob realizácie: Prečítame a prezrieme si v obrázkovej prezentácií pekný príbeh o Medvedíkovi a záhradnej potope. Medvedík si v záhradke pozbiera plný košík jabĺk. Už aj vie, čo si doma z nich pripraví.  Toľko však premýšľa o voňavých jablkách, že si nevšimne, ako z jeho záhradnej hadice vyteká voda celú noc. Ráno medvedík zistí, že sa jeho záhradka zmenila na nepoznanie. Povieme si aké zvieratká žijú v mori a, ktoré v džungli (deti nám ich ukážu aj na zvierat. figúrkach).Na záver  si s deťmi nakreslíme  zvieratká, ktoré boli spomínané v príbehu .

Cieľ: Naučiť deti rozoznať, aké zvieratká žijú v mori a, aké v džungli.

Cieľová skupina: deti MŠ

Iné projekty

  • Kto je kto?

    Charakteristika: Príbeh na rozvíjanie slovnej zásoby a fantázie a najmä orientácie v priestore s pomocou kartovej hry. Podujatie je inšpirované knihou autoriek Veroniky Lesany…

  • O neposlušnom ľadovom medvedíkovi

    Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl na motívy knihy od Rudolfa Lukeša O neposlušnom ľadovom medvedíkovi. Pomocou príbehu deti bližšie spoznajú…

  • Pustý ostrov

    Charakteristika projektu: Kultová kniha Boh múch Wiliama Goldinga nastoľuje rôzne morálne a etické otázky v súvislosti s konaním ľudí v hraničných situáciách.  Spôsob realizácie:…