12.03.2024 - 13.03.2024

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

S číslami sa stretávame doslova na každom kroku.

Sú nielen súčasťou našej adresy, telefonického kontaktu, nasporených eur v banke alebo v prasiatku, ale aj nás samotných – číslami vyjadrujeme koľko máme rokov, akú máme výšku, váhu, veľkosť chodidla, ale aj aký je dnes dátum, o koľkej treba ísť do školy a pod.

Vieme o číslach však viac ako len určiť ich hodnotu a uskutočniť základné aritmetické operácie?

Prečo číslice, ktoré u nás používame, voláme arabské, hoci ich nevymysleli Arabi? A keď ich nevymysleli oni, tak kto? Pred arabskými číslicami sa v Európe používali rímske číslice. Kto sa významne zaslúžil o popularizáciu arabských číslic a kde sa stále môžeme stretnúť s rímskymi číslicami?

Cieľ:

Pozrieť sa na matematiku z pohľadu histórie, zopakovať si alebo zistiť základné poznatky o čísliciach.

Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ

Spôsob realizácie:

Prostredníctvom prezentácie si priblížime rôzne informácie o čísliciach, ich pôvode, rozdelení. Zopakujeme si základné matematické operácie, skúsime si zapísať významnú udalosť pomocou rímskych číslic a tiež zistíme, čo má s číslami, resp. s jedným konkrétnym číslom spoločné dobre známy internetový vyhľadávač Google. Na záver pomocou matematického kúzla žiakov presvedčíme, že matematika môže byť naozaj magická a budú mať možnosť vyplniť sudoku, poskladať tangram alebo Rubikovu kocku.

 

Trvanie: 40 minút