Cenník služieb a poplatkov Miestnej knižnice Petržalka

Tento Cenník služieb a poplatkov Miestnej knižnice Petržalka ustanovuje pravidlá pri úhradách registračných, sankčných a ďalších poplatkov za knižnično-informačné služby pre čitateľov a používateľov Miestnej knižnice Petržalka.

 

 1. Registračné poplatky na jeden rok / 12 mesiacov

Služby na pobočkách: absenčné a prezenčné výpožičky kníh, periodík, dennej tlače, požičiavanie e-kníh, čítačiek e-kníh, kopírovanie a skenovanie, voľný vstup na podujatia, výstavy, besedy, workshopy, internet pre verejnosť, free wifi, relaxačné zóny pre deti a dospelých.

On-line služby: objednávanie kníh zdarma, rezervácie, prístup do konta.

 

1.1 Čitateľský preukaz platný na jednej pobočke (biely)

 • deti a mládež do 16 rokov, študenti stredných škôl                                                                         3,00 €
 • deti a mládež do 16 rokov, držitelia ZŤP, platí aj pre výpožičky audiodokumentov                    zdarma
 • dospelí nad 16 rokov                                                                                                                            6,00€
 • dospelí nad 16 rokov, držitelia ZŤP                                                                                                    3,00€
 • dospelí nad 65  rokov                                                                                                                           3,00 €
 • dospelí nad 70 rokov                                                                                                                          zdarma
 • registrácia pre výpožičky audiodokumentov                                                                                    3,00 €

1.2 Rodinný čitateľský preukaz platný na jednej pobočke a pobočke odbornej a cudzojazyčnej literatúry (žltý):

 • tri osoby (dve dospelé osoby a jedno dieťa do 16 rokov, alebo jedna dospelá a dve deti do 16 rokov     9,00 €

1.3 Kombinovaný čitateľský preukaz platný na dvoch rovnocenných pobočkách (zelený)

 • dospelí nad 16 rokov                                                                                                                    8,00 €
 • deti a mládež do16 rokov, študenti stredných škôl, dospelí nad 65, držitelia ZŤP                 4,00 €
 • dospelí nad 70 rokov                                                                                                                   zdarma

 

 1. Čitateľský preukaz

2.1 Čitateľský preukaz sa vystavuje každému zaregistrovanému čitateľovi knižnice nasledovne:

 • vystavenie prvého preukazu                                                                                                                                    zdarma
 • vystavenie duplikátu čitateľského preukazu pri jeho strate, poškodení, zničení alebo znehodnotení             2,50 €

 

 1. Výpožičné služby a poplatky

3.1 Poplatky za prekročenie výpožičnej doby:

 • prvá upomienka                                                                                                      2,00 €
 • druhá upomienka                                                                                                   3,00 €
 • tretia upomienka                                                                                                    4,00 €
 • riaditeľská upomienka                                                                                           8,00 €

3.2 Knižnica odosiela upomienky poštou v súlade s platnými predpismi.

3.3 Poplatky za špeciálne výpožičné služby:

 • rezervácia knižničného dokumentu (odoslanie mailu o pripravenosti dokumentu)      0,50 €
 • rezervácia knižničného dokumentu (odoslanie písomnej správy o pripravenosti)         1,00 €
 • objednávanie dokumentu cez on-line konto                                                                      zdarma

3.4 Poplatky za stratu a poškodenie knižničného dokumentu:

 • strata knihy                                                                                                            4,00 €
 • poškodenie knihy (obal, väzba, strany, tekutina, jedlo a pod.)                           4,00 €
 • nahradenie, spracovanie a registrácia stratenej knihy identickým titulom, resp. novším vydaním titulu       2,00€
 • strata alebo poškodenie knihy vydanej pred rokom 2000

päťnásobok jej maloobchodnej ceny

 • strata alebo poškodenie knihy vydanej po roku 2000

dvojnásobok jej maloobchodnej ceny

 • poškodenie čiarového kódu knihy                                                                              2,00 €

3.5 Poplatok za znemožnenie výpožičky dokumentu po uplynutí výpožičnej doby od riaditeľskej upomienky za každých 31 dní                                                                         5,00 €

3.6  Poplatok za medziknižničnú výpožičnú službu        5,00 €

 

 1. Prístup na internet pre verejnosť

4.1 Registrovaní čitatelia:

 • 60 minút                                                                                                               zdarma

ďalšie minúty po uplynutí prvej hodiny:

 • 10 minút (vrátane audio dokumentov)                                                              0,30 €
 • 20 minút (vrátane audio dokumentov)                                                             0,50 €
 • 30 minút (vrátane audio dokumentov)                                                             0,70 €
 • 60 minút (vrátane audio dokumentov)                                                             1,00 €

4.2 Neregistrovaní čitatelia:

 • 10 minút                                                                                                                  0,30 €
 • 20 minút                                                                                                                  0,50 €
 • 30 minút                                                                                                                  0,70 €
 • 60 minút                                                                                                                  1,00 €

4.3 Využitie WIFI siete v priestoroch knižnice s použitím vlastného zariadenia:              zdarma

 

 1. Kopírovacie a skenovacie služby, tlač z internetu

5.1 Tlač z knižničného dokumentu fondu knižnice alebo z internetu v priestoroch knižnice:

 • formát A4 jednostranne (text) – čierno-biela kópia                                             0,10 €
 • formát A4 jednostranne (text) – farebná kópia                                                     0,40 €
 • formát A4 obojstranne (text) –  čierno-biela kópia                                               0,20 €
 • formát A4 obojstranne (text) – farebná kópia                                                       0,50 €

5.2 Knižnica neposkytuje službu tlače obrázkov a fotografií.

5.3 Skenovanie časti knižničného dokumentu v priestoroch knižnice a jeho poslanie na mail čitateľa alebo používateľa:

 • formát A4 (text)                                                                                                     0,10 €
 • formát A4 (obrázok)                                                                                             0,10 €

 

 1. Požičanie čítačiek elektronických kníh (e-kníh)

6.1 Knižnica poskytuje službu absenčného a prezenčného požičiavania čítačiek elektronických kníh, ktoré sú jej majetkom a sú v nej zaevidované.

6.2 Výpožička čítačky e-kníh:

 • absenčne na 35 dní bez možnosti predĺženia na kauciu                                         15,00 €
 • prezenčne na dobu 2 hodín, ktorú je možno po dohode s knihovníkom predĺžiť na kaukciu                           5,00 €
 • čítačky e-kníh knižnica nepožičiava deťom a mládeži do 16 rokov

6.3 Manipulačný poplatok pri vrátení čítačky                                                                     1,00 €

 

 1. Poplatok za predaj vyradených kníh

7.1  Poplatok za predaj jednej vyradenej knihy                                                                   0,50 €

 

V Bratislave, 1.9.2019

 

PhDr. Katarína Bergerová

riaditeľka

Miestna knižnica Petržalka