Cenník služieb a poplatkov Miestnej knižnice Petržalka

Tento Cenník služieb a poplatkov Miestnej knižnice Petržalka ustanovuje pravidlá pri úhradách registračných, sankčných a ďalších poplatkov za knižnično-informačné služby pre čitateľov a používateľov Miestnej knižnice Petržalka.

 

 

 1. Registračné poplatky na jeden rok / 12 mesiacov.

 

1.1. Čitateľský preukaz platný na jednej pobočke (biely)

 • deti a mládež do 16 rokov, študenti stredných škôl                                                           2,00-€
 • deti a mládež do 16 rokov, držitelia ZŤP, platí aj pre výpožičky audiodokumentov        zdarma
 • dospelí  nad 16 rokov                                                                                                            5, 00€
 • dospelí nad 16 rokov, držitelia ZŤP                                                                                     2, 00€
 • dospelí nad  65  rokov                                                                                                         2,00 €
 • dospelí nad 70 rokov                                                                                                           zdarma
 • registrácia pre výpožičky audiodokumentov                                                                     2,00 €

 

1.2. Rodinný čitateľský preukaz platný na jednej pobočke a pobočke odbornej a cudzojazyčnej literatúry (žltý):

 • tri osoby (dve dospelé osoby a jedno dieťa do 16 rokov, alebo jedna dospelá a dve deti do 16 rokov               8,00 €

 

1.3. Kombinovaný čitateľský preukaz platný na dvoch rovnocenných pobočkách (zelený)

 • dospelí a čitatelia nad 16 rokov                                                                       7,00 €
 • deti do 16 rokov, študenti SŠ, dôchodcovia nad 65, držitelia ZŤP                 3,00 €
 • dospelí nad 70 rokov                                                                                       zdarma

 

 

 1. Čitateľský preukaz.

 

2.1. Čitateľský preukaz sa vystavuje každému zaregistrovanému čitateľovi knižnice nasledovne:

 • vystavenie prvého preukazu                                                                                                                                  zdarma
 • vystavenie duplikátu čitateľského preukazu pri jeho strate, poškodení, zničení alebo znehodnotení           2,00 €

 

 

 1. Výpožičné služby a poplatky.

 

3.1. Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty:

 • prvá upomienka                             1,50 €
 • druhá upomienka                           2,50 €
 • tretia upomienka                            3,50 €
 • riaditeľská upomienka                   7,00 €

 

3.2. Knižnica odosiela upomienky poštou v súlade s platnými predpismi.

 

3.3. Poplatky za špeciálne výpožičné služby:

 • rezervácia knižničného dokumentu (odoslanie mailu o pripravenosti dokumentu)           0,50 €
 • rezervácia knižničného dokumentu (odoslanie písomnej správy o pripravenosti)              1,00 €
 • objednávanie dokumentu cez on-line konto                                                                          zdarma

 

3.4. Poplatky za stratu a poškodenie knižničného dokumentu:

 • manipulačný poplatok                                                                                            4,00 €
 • poškodenie dokumentu (obal, väzba, strany, tekutina, jedlo a pod.)                  4,00 €
 • strata alebo poškodenie dokumentu vydaného pred rokom 2000

päťnásobok jeho maloobchodnej ceny

 • strata alebo poškodenie dokumentu vydaného po roku 2000

dvojnásobok jeho maloobchodnej ceny

 • poškodenie čiarového kódu                                                                                  1,00 €

 

3.5. Poplatok za znemožnenie výpožičky dokumentu po uplynutí výpožičnej lehoty od riaditeľskej upomienky za každých 31 dní                                                                                                                 5,00 €

 

3.5.  Poplatok za medziknižničnú výpožičnú službu                                                  5,00 €

 

 

 1. Prístup na internet pre verejnosť.

 

4.1. Registrovaní čitatelia:

 • 60 minút                                                                                                               zdarma

       ďalšie minúty po uplynutí prvej hodiny:

 • 10 minút (vrátane audio dokumentov)                                                                   0,30 €
 • 20 minút (vrátane audio dokumentov)                                                                  0,50 €
 • 30 minút (vrátane audio dokumentov)                                                                  0,70 €
 • 60 minút (vrátane audio dokumentov)                                                                  1,00 €

 

4.2. Neregistrovaní čitatelia:

 • 10 minút                                                                                                                   0,30 €
 • 20 minút                                                                                                                  0,50 €
 • 30 minút                                                                                                                  0,70 €
 • 60 minút                                                                                                                  1,00 €

 

4.3. Využitie WIFI siete v priestoroch knižnice s použitím vlastného zariadenia:       zdarma

 

 

 1. Kopírovacie a skenovacie služby, tlač z internetu:

 

5.1. Tlač z knižničného dokumentu fondu knižnice alebo z internetu v priestoroch knižnice:

 • formát A4 jednostranne (text) – čierno-biela kópia                                                   0,10 €
 • formát A4 jednostranne (text) – farebná kópia                                                          0,40 €
 • formát A4 obojstranne (text) –  čierno-biela kópia                                                     0,20 €
 • formát A4 obojstranne (text) – farebná kópia                                                            0,50 €

 

5.2. Knižnica neposkytuje službu tlače obrázkov a fotografií.

 

5.3. Skenovanie časti knižničného dokumentu v priestoroch knižnice a jeho poslanie na mail čitateľa alebo používateľa:

 • formát A4 (text)                                                                                                            0,10 €
 • formát A4 (obrázok)                                                                                                    0,10 €

 

 

 1. Požičanie čítačiek elektronických kníh (e-kníh).

 

6.1. Knižnica poskytuje službu absenčného a prezenčného požičiavania čítačiek elektronických kníh, ktoré sú jej majetkom a sú v nej zaevidované.

 

6.2. Výpožička čítačky e-kníh:

 • absenčne na 31 dní bez možnosti predĺženia na kauciu                                                                               15,00 €
 • prezenčne na dobu 2 hodín, ktorú je možno po dohode s knihovníkom predĺžiť na aukciu                    7,00 €

Čítačky knižnica nepožičiava deťom a mládeži do 16 rokov.

 

6.3. Manipulačný poplatok pri vrátení čítačky                                                                                                      2,00 €

 

 

 1. Poplatok za predaj vyradených kníh.

 

7.1 Poplatok za predaj  jednej vyradenej knihy                                                                                                    0,50 €.

 

 

 

V Bratislave, 1.10.2018

 

 

 

PhDr. Katarína Bergerová

riaditeľka

Miestnej knižnice Petržalka