O knižnici

Vitajte na stránke Miestnej knižnice Petržalka.

Predstavuje sa Vám jedna z veľkých a úspešných verejných knižníc hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy.
Miestna knižnica Petržalka ( ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava – Petržalka so sídlom na Kutlíkovej ul. č. 17 (budova Technopolu). Jej vznik sa datuje od roku 1986, keď vtedajší Obvodný národný výbor Bratislava 5 zriadil pre piaty bratislavský obvod Obvodnú ľudovú knižnicu Bratislava 5. Súčasťou vtedajšej organizačnej štruktúry tejto obvodnej knižnice boli aj knižnice v Jarovciach, Rusovciach a Čuňove. Súčasný názov Miestna knižnica Petržalka bol prijatý uznesením Miestneho zastupiteľstva Petržalka v roku 1991. Zároveň boli schválené jej základné dokumenty Zriaďovacia listina a Štatút. Organizačne sa Miestna knižnica Petržalka člení na deväť pobočiek slúžiacich deťom, mládeži a dospelým. Jedna z pobočiek má špeciálne náučno-odborné zameranie.

Ako univerzálna verejná knižnica s miestnou pôsobnosťou uspokojuje predovšetkým kultúrno-vzdelávacie a voľnočasové potreby obyvateľov mestskej časti, ponúka bezpečné prostredie pre získavanie informácií a vytvára podmienky na získavanie a sprístupňovanie informácií širokej verejnosti vo všetkých oblastiach života. Pobočky sídlia rovnomerne v celej Petržalke a sú dostupné verejnosti v každej jej lokalite. Knižničný fond tvorí dnes cez 206 000 titulov a ročne je dopĺňaný a aktualizovaný v priemere o 6 000 titulov. Každoročne poskytuje knižnica svojím čitateľom a návštevníkom priemerne 78 druhov periodík. Okrem kníh ponúkame požičiavanie e-kníh a elektronických čítačiek. Výpožičné služby sú plne automatizované, na všetkých pobočkách je dostupný verejný internet a wifi zóny. V spolupráci s Knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zabezpečujeme prístup k požičiavaniu audiokníh. Petržalská knižnica nezabúda ani na revitalizáciu a modernizáciu priestorov tak, aby spĺňali podmienky na moderné a kvalitné prostredie s oddychovými zónami.

Okrem budovania a sprístupňovania knižničného fondu je dôležitou súčasťou práce knižničná činnosť. Počas celého roka prebiehajú v pobočkách knižnice desiatky podujatí, besied, prednášok i výstav. Medzi najväčšie a najdôležitejšie celoknižničné projekty patria „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“ – literárna súťaž začínajúcich autorov, projekty „Taká bola Petržalka“ a  „Novodobá Petržalka“, predstavovanie histórie Petržalky od prvej zmienky až po súčasnosť prostredníctvom výstav a sprievodných podujatí (prezentácií, besied, stretnutí). Realizujeme množstvo podujatí určených pre rodiny s deťmi, predškolskú a školskú mládež a tínedžerov, v ktorom ponúkame množstvo aktivít, divadelné predstavenia a čítania na pozadí práce s knihou. Od roku 2018 realizujeme Počúvadlo – projekt počúvania kníh a dobrej hudby. Počas leta pripravujeme projekt „Leto s petržalskou knižnicou“, ktorý tvorí množstvo podujatí pre rodiny s deťmi, deti, dospelých  a seniorov. Program knižnice tvorí klubová činnosť, komunitné stretnutia, prednášky, výstavy a stretnutia s autormi kníh a iné.

Vážení návštevníci našej web stránky a návštevníci našej knižnice, vážení čitatelia a používatelia, veríme, že tak, ako doteraz budete spokojní so službami všetkých našich pobočiek.

Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame.

Vaša Miestna knižnica Petržalka