Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018

 

 

Oznámenie

Vážení čitatelia a návštevníci knižnice,v zmysle zákona č. 18/2018Zb.z.,o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať, že z podujatí Miestnej knižnice Petržalka sa vyhotovuje fotodokumentácia a obrazový záznam, ktoré sa zverejňujú za účelom propagácie a dokumentácie na webovej a facebookovej a instragramovej stránke petržalskej knižnice. Mestskej časti Bratislava – Petržalka  a Petržalských novín. 

Svoju námietku alebo nesúhlas s fotografovaním si uplatnite u zodpovednej osoby na pobočke.

 

 

 

Informácie pre verejnosť:

Informácie pre verejnosť:

Viac informácií nájdete tu: 

 

Informovanie o spracovaní osobných údajov zamestnancov v zmysle opatrení k pandemickej situácii v súvislosti s ochorením Covid-19

Informácie o spracúvaní osobných údajov-zamedzenie vstupu na pracovisko_…