Kontakty

Riaditeľka

PhDr. Libuša Jaďuďová poverená vedením MKP Tel.č.: 02 / 62 52 04 16; mob.: 0947/487 302

Útvar riaditeľky

Mgr. Rebeka Ősziová sekretariát riaditeľky, komunikácia s verejnosťou Tel.č.: 02 / 62 25 02 32; mob.: 0949/004 018

Ing. Jozef Čavojský samostatný odborný referent hospodárskej správy a technických činností Tel.č.: 02 / 62 25 02 59; mob.: 0911/539 894

Mária Šrenkelová samostatná odborná referentka personálnej agendy Tel.č.: 02 / 62 25 02 59; mob.: 0940/989 474

Útvar knižnično-informačných fondov

Anna Homolová vedúca útvaru a zástupkyňa riaditeľky Tel.č.:02 / 63 53 16 30; mob.: 0903/411 037

Útvar knižnično-informačných služieb a metodiky. Medziknižničná výpožičná služba

Mgr. Viera Némethová vedúca útvaru a metodička Tel.č.: 02 / 62 52 01 89; mob.: 0903/102 548

Pobočka Vavilovova 24

Helena Kraupová, Gyongyike Muchová knihovníčky 02 / 62 24 06 13

Pobočka Vavilovova 26

Mgr. Andrej Blaas, Mgr. Juraj Homoľa knihovníci 02 / 62 52 04 08

Pobočka Prokofievova 5

Zsuzsanna Mits Horváth, Mikuláš Baňák, Viktória Sprušanská knihovníčky a knihovník 02 / 63 82 62 03

Pobočka Turnianska 10

Mgr. Magdaléna Grigarová, Ing. Iveta Žabková knihovníčky 02 / 20 76 08 55

Pobočka Rovniankova 3

Mgr. František Mits knihovník 02 / 63 81 58 57

Pobočka Haanova 37

Slávka Koleničová, Tatiana Balcová knihovníčky 02 / 62 31 66 19

Pobočka Lietavská 16

Anita Fondrková knihovníčka 02 / 63 82 80 08

Pobočka Furdekova 1

Mgr. Zuzana Havierová, Michaela Chandogová knihovníčky 02 / 62 31 53 24

Pobočka Vyšehradská 27

Martina Mihelová, Miriama Šturdíková knihovníčky 02 / 63 82 64 46