Podujatia

Dnes

 • Filatelistický krúžok

  st 17,00- 18,00 h. | Vavilovova 26 | Vavilovova 26

  Jediný filatelistický krúžok pre deti a mládež v Bratislave Mladfila, pod vedením pani Daniely Schmidtovej pozýva do svojho kolektívu s bohatou a úspešnou činnosťou.Krúžok mladých filatelistov zameraný na získavanie, triedenie a výmenu známok. Filatelisti sa učia pod vedením skúsenej filatelistky Mgr. Daniely Schmitovej základom filatelie a učia sa veľa aj o krajinách z ktorých známky pochádzajú o technikách, ktorými sa známky tlačia, základných motívoch a tvorcoch známok. Mladí filatelisti ... Viac

 • Tvory mesta

  st 14,00- 15.30h. | Prokofievova 5 | Prokofievova 5

  ... alebo o architektúre a urbanizme s deťmi trochu inak. Naše mestá nie sú tvorené pre tých najslabších - deti, starších ľudí, ľudí so zdravotnými obmedzeniami. Mestá sú plné bariér, nebezpečných priestorov, ktoré um zhoršujú až znemožňujú ich naplno využívať. Tieto najslabšie skupiny nie sú štandardne zapájané do procesov plánovania a tvorby mesta či verejných priestorov. Prostredníctvom nášho projektu by sme chceli jednoduchou formou zapojiť deti do tvorby a realizácie malej zmeny v priestore... Viac

 • Miléniová Petržalka

  Každý deň | Turnianska 10
  Pre dospelých Pre mládež Seniori

  Výstava Miléniová Petržalka mapuje roky 2001 - 2018 a je druhým pokračovaním cyklu výstav Novodobá Petržalka. Výstava sa cez banerovú prezentáciu jednotlivých oblastí spoločenského a kultúrneho života Petržalky venuje témam výstavbe a urbanizmu, školstvu, doprave, kultúre, cirkevnému životu, športu, oddychu a ďalším zaujímavým aspektom každodenného života Petržalčanov. Výstavy je spoločným projektom Miestnej knižnice Petržalka a Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Kom... Viac

 • Jún v knižnici

  Každý deň

  V júni budeme v knižnici spoločne čítať, cestovať a zase čítať. Okrem pobočiek nás stretnete na Hlavnom námestí, na Hviezdoslavovom námestí i na Dostihovej dráhe v Petržalke. Tešíme sa na júnové aktivity.

 • Ukončenie prevádzky katalógu

  Každý deň

  Miestna knižnica Petržalka v súčasnosti prevádzkuje dva online katalógy kníh. Od 1.7.2019 zostane pre čitateľov k dispozícií už len jeden, katalóg Carmen, ktorý umožňuje vyhľadávanie kníh v aktuálnom fonde knižnice, rezervovanie a objednávanie kníh, vypožičiavanie elektronických dokumentov, rýchly prístup do užívateľského konta a náhľad do histórie výpožičiek, vytváranie knižnice prečítaných kníh a hodnotenia kníh.

 • Netreba sa školy báť

  Každý deň | Furdekova 1
  Pre deti

  Podujatie pre materské školy spracované na námet knihy L. Vymazalovej Netreba sa školy báť o tom, ako je v škole, načo tam treba chodiť a ako to prebieha. Prečítame a prezrieme si v obrázkovej       prezentácii príbehy malého chlapca – predškoláka. Dozvieme sa, čo je šlabikár, čo sa všetko zmestí do školskej tašky, prečo v škole zvoní, načo je žiacka knižka a čo robia týždenníci. Podujatie doplní obľúbená videorozprávočka, tentokrát s témou školského vyučovania a rozlúčková aktivita pre deti, čo... Viac

 • Gerda

  Každý deň | Turnianska 10

  V roku 2050 bude v moriach viac plastov ako rýb. Môžeme aj my, ktorí žijeme v strede Európy bez mora,  pomôcť morským zvieratkám? Prečo je  dobré si nosiť vlastnú fľašu namiesto plastových fliaš, zbierať odpadky, recyklovať a podobne. O tom všetkom si povieme na podujatí inšpirovanou prekrásnou knihou s názvom Gerda, ktorú napísal slovenský autor Adrián Macho . Spoločne si pozrieme aj krátky dokument Ja a moja rodina, urobíme si súťaž s otázkami z filmu.

 • Ja a môj svet

  Každý deň | Vavilovova 26

  Pozývame vás na malú jedinečnú výstavu prác detí z materskej školy Bulíkova v Petržalke. Vernisáž výstavy spolu s predstavením projektu sa uskutoční 19. júna o 16,00 na pobočke Vavilovova 26.Materská škôlka na Bulíkovej ulici  pod vedením Mgr. Soni Hanzalovej- riaditeľky škôlky a pani učiteľky Bc. Marcely Szabóovej zostavili v spolupráci s partnerskou škôlkou Pillgwenlly C.P. School, Newport, Spojené kráľovstvo vo Walese medzinárodný projekt pod názvom Ja a môj svet.Projekt je zameraný ... Viac

Pravidelné podujatia