Aktuality pre dospelých

Všetky aktuality

Podujatia pre dospelých

 • Online Knižný klub Bratislava- knihy o smrti a umieraní

  30.10. o 17,30- 22,00 h.

  Pravidelné mesačné stretnutia členov  Knižného klubu Bratislava , ktoré vedie metodička Mgr. Viera Némethová. Októbrové stretnutie bude pre členov klu...

  V piatok
 • „Vo farbách vychádzajúceho slnka“

  Každý deň od 04.11 | pobočka Turnianska 10

  Výstavu 39 ilustrácií japonských umelcov, ktorí získali ceny na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967 sme pripravili v úzkej spolupráci s BIBIANA...

Všetky podujatia

Nové knihy pre dospelých