E-pramene

SLOVNÍKY A JAZYK

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra –  lexikografické príručky

SLEX – elektronický lexikón slovenského jazyky

www.cudzieslova.sk – slovník cudzích slov

Slovník mediálnej a informačnej gramotnosti

 

DEJINY A HISTÓRIA

Historický časopis – časopis online v .pdf

Forum Historiae – časopis a portál pre históriu

World War I. – archív dokumentov z prvej svetovej vojny

Moderní dejiny – portál pre učiteľov a žiakov

https://www.valka.cz/ – portál o vojenstve a histórií

EuroDocs – databáza historických dokumentov týkajúcich sa jednotlivých krajín Európy

American History  – história Spojených štátov amerických

 

 

PRÁVO A ZÁKONY

Slov-lex – právny a informačný portál

Eur-lex – právno Európskej únie

Česko – slovenská parlamentná knižnica – dokumenty českého a slovenského parlamentu

 

ĽUDOVÁ KULTÚRA A UMENIE

Europeana – viac ako 50 miliónov umeleckých diel, artefaktov, kníh, videí a zvukov z celej Európy

Slovakiana – portál digitalizovaného kultúrne dedičstvo Slovenska

Digitálna knižnica ÚĽUV – skeny kníh

Metropolitné múzeum umenia  – voľné dostupné dokumenty o umení

Web umenia – online katalóg výtvarných diel zo zbierok 9 slovenských galérií

Visual Art Data Services  – kolekcie umenia

Encyklopédia ľudovej kultúry – elektronická encyklopédia

Slovenský národopis – výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej a sociálnej antropológie a príbuzných disciplín

 

VŠEOBECNÉ

E-knihy – elektronické knihy zdarma

Zlatý fond Sme – najlepšie diela slovenskej literatúry

Texty.citanka.cz – texty diel českých autorov

Bookboon – e-knihy a učebnice

Ústav pro českou literatúru – digitalizovaný archív časopisov

Klasici – diela v slovenskom jazyku

Ľudovít Štúr – životopis a prehľad diel

Digitálna knižnica UK – knihy, periodiká, mapy, rukopisy, …

Digitálna knižnica a digitálny archív – Slovenská národná knižnica, knihy, periodiká a články z odborných časopisov

Mestská knižnica v Prahe  – e-knihy

Ústav pro českou literaturu – digitálny archív časopisov

Iencyklopedie – témy z oblasti náboženstva, filozofie a humanitných odborov

Digitálna knihovna – Moravská zemská knihovna, knihy, noviny, časopisy, vzácne tlače, ….

Open library – kolekcie kníh z celého sveta

Gutenberg – beletria, odborné knihy z prírodných, humanitných a spoločenských vied vo viac ako 50 jazykoch

Directory of open access journals – knihy a časopisy z oblasti umenia, ekonomiky, histórie, práva, filozofie, sociológie a i.

Scientific research publishing – knihy a časopisy z oblasti vedy, techniky a medicíny

World digital library – svetová digitálna knižnica

SpringerLink – voľná databáza dokumentov

Getty Research Portal – zdigitalizované umelecko-historické publikácie

Open Culture – časopisy a periodiká

Manustriptorium – digitálna knižnica historických dokumentov

Austrian Literature Online – digitálna knižnica rakúskej literatúry od 11. storočia po súčasnosť

BioMed Central – elektronické časopisy z oblasti medicíny, farmácie a biológie

Czech and Slovak Literature – literárne diela

Deutsche Biographie – historicko biografický slovník nemeckých predstaviteľov z oblasti literatúry, umenia, vedy, práva a politiky

Munchener digitalisierungsZentrum – zdigitalizované zbierky, noviny, rukopisy, mapy, hudobniny, fotografie,…

Electronic Journals Library – adresár dostupných časopisov

Chronicling America – zdigitalizované stránky amerických novín medzi rokmi 1789-1963

International Children Library – kolekcia detských kníh z celého sveta

Digital library – prístup ku knihám, filmom, hudbe, …

Medieval Writing – stredoveké listiny

Petržalka  – prekvapivý sprievodca mestskou časťou