Verejné obstarávanie

https://www.kniznicapetrzalka.sk/o-nas/verejne-obstaravanie/suhrnne-spravy-2017/

https://www.kniznicapetrzalka.sk/o-nas/verejne-obstaravanie/suhrnne-spravy-2018/

https://www.kniznicapetrzalka.sk/o-nas/verejne-obstaravanie/suhrnne-spravy-2019/

Súhrnné správy 2020

Súhrnné správy 2021

I. Q 2021

III.Q 2021

Súhrnná správa II. polrok 2022