Pobočky

UlicaDnes
Lietavská 1610:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00»
Prokofievova 510:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00»
Vyšehradská 27»
Vavilovova 2610:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00»
Vavilovova 2410:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00»
Rovniankova 3»
Turnianska 1010:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00»
Haanova 3710:00 - 12:00 a 13:30 - 16:00»
Furdekova 1»
Dudova 2»