Pobočky

UlicaDnes
Lietavská 1611:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30»
Prokofievova 511:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30»
Vyšehradská 2711:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30»
Vavilovova 2611:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30»
Vavilovova 2411:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30»
Rovniankova 311.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30»
Turnianska 1011:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30»
Haanova 3711:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30»
Furdekova 111:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30»
Dudova 211:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30»