Pobočky

Ulica Dnes
Lietavská 16 13:30 - 19:00 »
Prokofievova 5 14:00 - 19:00 »
Vyšehradská 27 10:00 - 12:00 a 13:30 - 16:30 »
Vavilovova 26 14:00 - 19:00 »
Vavilovova 24 14:00 - 19:00 »
Rovniankova 3 13:30 - 19:00 »
Turnianska 10 14:00 - 19:00 »
Haanova 37 13:30 - 19:00 »
Furdekova 1 10:00 - 12:00 a 13:30 - 16:30 »
Dudova 2 »