Koncepcia Miestnej knižnice Petržalka 2030

Koncepcia rozvoja Miestnej knižnice Petržalka do roku 2030 s prioritami do roku 2026

Koncepcia rozvoja Miestnej knižnice Petržalka do roku 2030, ktorá sa venuje rozvoju petržalskej knižnice, nadväzuje na predchádzajúcu koncepciu vypracovanú a schválenú na roky 2015-2020. Na základe skúseností z plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia sa predkladateľka, PhDr. Katarína Bergerová rozhodla pre tri strategické oblasti, ktoré sú následne špecifikované v prioritách a opatreniach.

Sme knižnica, miesto umenia, literatúry, informácií, čítania, príbehov, zážitkov, neustáleho učenia sa a objavovania počas celého života. Veríme, že zvedavosť, ohľaduplnosť a empatia sú vlastnosti, ktoré každému pomáhajú k lepšiemu uplatneniu sa a prispievajú k lepšej budúcnosti nás všetkých.

Knižnicu môžete hľadať a nájsť na vami obľúbených adresách, miestach, podujatiach a sociálnych sieťach.

 

CELÁ KONCEPCIA NA STIAHNUTIE TU