Aktuality pre mládež

Všetky aktuality

Podujatia pre mládež

  • „Vo farbách vychádzajúceho slnka“

    Každý deň od 04.11 | pobočka Turnianska 10

    Výstavu 39 ilustrácií japonských umelcov, ktorí získali ceny na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967 sme pripravili v úzkej spolupráci s BIBIANA...

Všetky podujatia

Nové knihy pre mládež