O nás

Vitajte na stránke Miestnej knižnice Petržalka.

Predstavuje sa Vám jedna z veľkých a úspešných verejných knižníc hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy.
Miestna knižnica Petržalka ( ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava – Petržalka so sídlom na Kutlíkovej ul. č. 17 (budova Technopolu). Jej vznik sa datuje od roku 1986, keď vtedajší Obvodný národný výbor Bratislava 5 zriadil pre piaty bratislavský obvod Obvodnú ľudovú knižnicu Bratislava 5. Súčasťou vtedajšej organizačnej štruktúry tejto obvodnej knižnice boli aj knižnice v Jarovciach, Rusovciach a Čuňove.

Súčasný názov Miestna knižnica Petržalka bol prijatý uznesením Miestneho zastupiteľstva Petržalka v roku 1991. Zároveň boli schválené jej základné dokumenty Zriaďovacia listina a Štatút. Organizačne sa Miestna knižnica Petržalka člení na desať pobočiek slúžiacich deťom, mládeži a dospelým. Jedna z pobočiek má špeciálne náučno-odborné zameranie.

Pobočky sídlia rovnomerne v celej Petržalke a sú tak dostupné verejnosti v každej jej lokalite. Knižničný fond tvorí dnes takmer 230 000 titulov, ročne je dopĺňaný a aktualizovaný v priemere o 6 000 titulov v hodnote približne 40 000 €. Každoročne poskytuje knižnica svojím čitateľom a návštevníkom priemerne 60 druhov periodík. Okrem kníh ponúkame požičiavanie e-kníh a elektronických čítačiek. Výpožičné služby sú plne automatizované, na všetkých pobočkách je dostupný verejný internet a wifi zóny.

Dôležitou súčasťou práce knižnice je knižničná činnosť. Medzi najväčšie a najdôležitejšie projekty knižnice patria „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“, literárna súťaž začínajúcich autorov, súťaž školských časopisov pod názvom „Život našimi očami-novinári tretieho tisícročia“, ktorý sa teší záujmu petržalských škôl už pätnásť rokov. Projekt „Taká bola Petržalka“, vznikol v roku 2012 podpísaním Dohody o odbornej spolupráci v oblasti kultúry a vzdelávania medzi Miestnou knižnicou Petržalka a Filozofickou fakultou UK, Katedrou etnológie a muzeológie. Projekt predstavuje cyklus výstav a sprievodných podujatí (prezentácií, besied, stretnutí) o histórii Petržalky od prvej zmienky až po súčasnosť, zbieranie historických predmetov a dokumentov o Petržalke. V roku 2013 sme otvorili úspešnú letnú Open air knižnicu na Tyršovom nábreží v Petržalke, ktorú tvorí samoobslužná knižnica, programy pre deti a autorské stretnutia pre dospelých. Významnou súčasťou knižničnej práce je odborná spolupráca knižnice so základnými školami mestskej časti Petržalka v oblasti výchovy a vzdelávania. Podporným programom tejto spolupráce, ktorý vznikol v roku 2014, je projekt „V.v.v. – vstúp, vyber, vypožičaj“, úspešne realizovaný na vybraných pobočkách zameraných na prácu s deťmi a mládežou.

Vážení návštevníci našej web stránky a návštevníci našej knižnice, vážení čitatelia a používatelia, veríme, že tak, ako doteraz budete spokojní so službami všetkých našich pobočiek.

Nájdete nás aj facebooku Miestna knižnica Pertžalka.

Vaša Miestna knižnica Petržalka