Miestna knižnica Petržalka, Vavilovova 26

Otváracie hodiny
Pondelok - -
Utorok - -
Streda - -
Štvrtok - -
Piatok - -
Sobota - -
02 / 62 52 04 08, WI-Fi FREE zóna
odblit@kniznicapetrzalka.sk
linky bus č. 84, 95, 99, elekrička č. 1- zastávka Farského
Od 2. novembra 2022 čaká jednu z najstarších pobočiek petržalskej knižnice- pobočku odbornej, populárno-náučnej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26 komplexná obnova jej priestorov.
Knižnica slúži čitateľom už 36 rokov a po minuloročnej obnove okien ju čaká obnova, ktorá knižnici prinesie väčšie možnosti realizácie podujatí, príjemnejší a svetlejší priestor na oddych, čítanie a štúdium. V neposlednom rade plánujeme možnosť využívania spodného priestoru knižnice s využitím hudobného fondu ( LP platní, CD nosičov a MG kaziet) a s možnosťou komunitných stretnutí pre deti a dospelých.
Multifunkčnosť priestoru doplní muzikoterapia, filatelistický krúžok, literárny klub Generácia, prednášky, besedy, premietania a info pult, ktorý bude novinkou v poskytovaní služieb návštevníkom a čitateľom knižnice.
Umelecké dielo, drevená plastika, ktorá je umiestnené na pobočke dostane po obnove svoj väčší a výraznejší priestor jej obnovou a dominanciou v priestore.
Zatvorenie pobočky bude pre čitateľov znamenať dočasnú nedostupnosť výpožičiek z tejto pobočky, za čo sa ospravedlňujeme.
Výpožičky budú predĺžené do 30. júna 2023

Všetci čitatelia, ktorí mali platnú registráciu na pobočke Vavilovova 26 aj po jej zatvorení t.j. po 2.11.2022 dostanú od nás možnosť bezplatne sa registrovať na pobočke Vavilovova 24, aj keď nemajú totožné knižné alebo časopisecké fondy. Jedná sa o čitateľov, ktorí majú platnú registráciu na pobočke Vavilovova 26, toto je dôležitá  podmienka bezplatnej registrácie na pobočke Vavilovova 24. 

 Po otvorení pobočky Vavilovova 26 budú čitatelia, ktorým registrácia na pobočke trvala aj v čase zatvorenia pobočky, mať možnosť preregistrovať sa do 30.10.2023 zdarma.

Ak potrebujete knihy na štúdium, sebavzdelávanie či oddych, prosím, navštívte knižnicu do 31.10.2022.
Knihy bude možné vrátiť do biblioboxov, alebo priamo na pobočke Vavilovova 24, ktorá sídli oproti.
Veríme,že obnova priestoru a inventáru knižnice prispeje k väčšej spokojnosti čitateľov a príjemnému pocitu z pekného a funkčného priestoru pre návštevníkov.
→ v prípade výnimočných situácií Vás budeme včas informovať.
→ ospravedlňuje  sa za zvýšení hluk a prašnosť v okolí staveniska.

Pobočka odbornej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej ul.č.26 čitateľom ponúka knihy zo spoločenských, prírodných a aplikovaných vied, umenia, geografie, dejín, literárnej vedy, odbornú, populárno – náučnú, umenovednú a cudzojazyčnú literatúru v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom, talianskom, španielskom a latinskom jazyku. Ako doplnkové služby Vám ponúkame: kopírovanie z Vašich dokumentov, tlač z internetu, skenovanie dokumentov, internet a wi-fi pre verejnosť a možnosť objednávky a rezervácie vybraných dokumentov, služba Medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) pre iné knižnice.

FREE WI-FI zóna.

V priestore pred vchodom do pobočky je umiestnený BIBLIOBOX , kde môžete vrátiť knihy v čase, keď je knižnica zatvorená.

Na Vašu návštevu sa tešia knihovníci:  Mgr. Andrej Blaas a Mgr. Juraj Homoľa

 

Najväčšia petržalská zbierka regionálnych dokumentov

Knižné publikácie o kultúrno-historickom vývoji hlavného mesta Slovenska a jeho významných osobnostiach sú k dispozícii na všetkých pracoviskách Miestnej knižnice Petržalka, ale najväčšia ucelená zbierka je na pobočke odbornej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej ulici č. 26.

Táto samostatná časť dokumentov zaznamenáva kultúrny, spoločenský, historický, zemepisný a hospodársky vývoj Bratislavy a zvlášť mestskej časti Petržalka. Informuje našich návštevníkov o významných osobnostiach, ktoré sa tu narodili, pôsobili alebo zomreli, o ich činnosti, o významných udalostiach, ktoré sú spojené s našim regiónom. Vo vyhradenom priestore je uložených približne 300 knižných dokumentov. Viac informácií ……

Projekty pobočky

Zoznámte sa s knižnicou, informačná výchova

Pobočka Vavilovova 26 odblit@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika projektu: Prezentácia knižnice a jej služieb, predstavenie on-line katalógu, e-kníh, podujatí a taktiež krátkej histórie knižníc. Cieľ: Vyzdvihnutie významu…

Cestovateľský denník

Pobočka Vavilovova 26 Pre deti Pre dospelých Pre mládež odblit@kniznicapetrzalka.sk | 02/62 520 408

Charakteristika projektu: Stretnutia čitateľov a priateľov kníh s autormi, sprievodcami a nadšencami cestovania pri rozprávaní o zážitkoch z ciest po…

Najbližšie podujatia

Všetky podujatia