Miestna knižnica Petržalka, Vavilovova 26

Otváracie hodiny
Pondelok - 14:00 - 19:00
Utorok 10:00 - 12:00 14:00 - 16:30
Streda - 14:00 - 19:00
Štvrtok - 14:00 - 19:00
Piatok 10:00 - 12:00 13:30 - 15:00
Sobota - -
02 / 62 52 04 08, WI-Fi FREE zóna
odblit@kniznicapetrzalka.sk
linky bus č. 84, 95, 99, elekrička č. 1- zastávka Farského

Od stredy 10. februára bude pobočka otvorená  v systéme prijímania vrátených kníh a výdaja objednaných kníh či už cez katalóg knižnice, telefonicky, formou e-mailovej správy alebo osobným objednaním vo vstupných priestoroch pobočky. 

Voľný výber kníh priamo vo fonde pobočiek je do odvolania zrušený. 

Sobotné výpožičné služby sú  do odvolania zrušené.

Pobočka odbornej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej ul.č.26 čitateľom ponúka knihy zo spoločenských, prírodných a aplikovaných vied, umenia, geografie, dejín, literárnej vedy, odbornú, populárno – náučnú, umenovednú a cudzojazyčnú literatúru v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom, talianskom, španielskom a latinskom jazyku. Ako doplnkové služby Vám ponúkame: kopírovanie z Vašich dokumentov, tlač z internetu, skenovanie dokumentov, internet a wi-fi pre verejnosť a možnosť objednávky a rezervácie vybraných dokumentov.

FREE WI-FI zóna.

V priestore pred vchodom do pobočky je umiestnený BIBLIOBOX , kde môžete vrátiť knihy v čase, keď je knižnica zatvorená.

Na Vašu návštevu sa tešia knihovníci

Mgr. Ivana Tinesová, Bc. Michaela Kostková, Tatiana Balcová a Mgr. Andrej Blaas

 

Najväčšia petržalská zbierka regionálnych dokumentov

Knižné publikácie o kultúrno-historickom vývoji hlavného mesta Slovenska a jeho významných osobnostiach sú k dispozícii na všetkých pracoviskách Miestnej knižnice Petržalka, ale najväčšia ucelená zbierka je na pobočke odbornej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej ulici č. 26.

Táto samostatná časť dokumentov zaznamenáva kultúrny, spoločenský, historický, zemepisný a hospodársky vývoj Bratislavy a zvlášť mestskej časti Petržalka. Informuje našich návštevníkov o významných osobnostiach, ktoré sa tu narodili, pôsobili alebo zomreli, o ich činnosti, o významných udalostiach, ktoré sú spojené s našim regiónom. Vo vyhradenom priestore je uložených približne 300 knižných dokumentov. Viac informácií ……

Projekty pobočky

Zoznámte sa s knižnicou, informačná výchova

Pobočka Vavilovova 26 odblit@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika projektu: Prezentácia knižnice a jej služieb, predstavenie on-line katalógu, e-kníh, podujatí a taktiež krátkej histórie knižníc. Cieľ: Vyzdvihnutie významu…

Cestovateľský denník

Pobočka Vavilovova 26 Pre deti Pre dospelých Pre mládež odblit@kniznicapetrzalka.sk | 02/62 520 408

Charakteristika projektu: Stretnutia čitateľov a priateľov kníh s autormi, sprievodcami a nadšencami cestovania pri rozprávaní o zážitkoch z ciest po…

Filatelistický kúžok

Pobočka Vavilovova 26 Pre deti Pre mládež odblit@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 52 04 08, WI-Fi FREE zóna

Charakteristika projektu: Záujmový krúžok zameraný na spoznanie sveta filatelie – zbieranie, triedenie známok, získanie vedomosti o ich hodnote, príprava na…