Cenník služieb a poplatkov Miestnej knižnice Petržalka

Tento Cenník služieb a poplatkov Miestnej knižnice Petržalka (ďalej len „cenník služieb a poplatkov“) stanovuje pravidlá pri úhradách za knižnično-informačné služby, pri úhradách základných, registračných a sankčných poplatkov pre čitateľov a používateľov Miestnej knižnice Petržalka.

                                      I. Registračné poplatky na jeden rok / 12 mesiacov:

1. Čitateľský preukaz platný na jednej pobočke (biely)

 • dospelí  a čitatelia  nad 15 rokov                                                                                  5,00 €
 • deti do15 rokov, študenti SŠ, dospelí nad 65 rokov, držitelia ZŤP                       2,00 €
 • dospelí nad 70 rokov                                                                                                      zdarma

2. Rodinný čitateľský preukaz platný na jednej pobočke a pobočke odbornej a cudzojazyčnej literatúry (žltý)

 • tri osoby (dve dospelé osoby a jedno dieťa do 15 rokov, alebo jedna dospelá a dve deti do 15 rokov                    8,00 €

2. Kombinovaný čitateľský preukaz platný na dvoch rovnocenných pobočkách (zelený)         

 • dospelí a čitatelia nad 15 rokov                                                                                    7,00 €                                
 • deti do15 rokov, študenti SŠ, dôchodcovia nad 65, držitelia ZŤP                         3,00 €
 • dospelí nad 70 rokov                                                                                                      zdarma                                                                                                

1. Vystavenie prvého preukazu                                                                                               zdarma

2.Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu pri jeho strate, poškodení, zničení alebo znehodnotení            2,00 €

                                                  III. Výpožičné služby:

1. Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty:

 • prvá upomienka                                                                                                                  1,50 €
 • druhá upomienka                                                                                                               2,50 €
 • tretia  upomienka                                                                                                               3,50 €
 • riaditeľská upomienka                                                                                                       7,00 €

Knižnica odosiela upomienky poštou v súlade s platnými predpismi.

2. Poplatky za špeciálne výpožičné služby:

 • rezervácia knižničného dokumentu (odoslanie správy o jeho pripravenosti mailom)          0,50 €
 • rezervácia knižničného dokumentu (odoslanie správy o jeho pripravenosti písomne)         1,00 €
 • objednávanie dokumentu cez on-line konto                                                                                   zdarma

3. Poplatky za stratu a poškodenie knižničného dokumentu:

 • manipulačný poplatok                                                                                                           4,00 €
 • poškodenie dokumentu (obal, väzba, strany, tekutina, jedlo a pod.)                          4,00 €
 • strata alebo poškodenie dokumentu vydaného pred rokom 2000                 päťnásobok jeho maloobchodnej ceny
 • strata alebo poškodenie dokumentu vydaného po roku 2000                        dvojnásobok jeho maloobchodnej ceny
 • poškodenie čiarového kódu                                                                                                  1,00 €

4. Poplatok za znemožnenie výpožičky dokumentu po uplynutí výpožičnej lehoty od riaditeľskej upomienky za každých 31 dní         5,00 €

5. Medziknižničná výpožičná služba:

 

 • z fondov mimo bratislavských knižníc                                                                5,00 €

                                               IV. Prístup na internet pre verejnosť:

 

1. Registrovaní čitatelia:

 • 60 minút                                                                                     zdarma

ďalšie minúty :

 • 10 minút                                                                                       0,30 €
 • 20 minút                                                                                       0,50 €
 • 30 minút                                                                                       0,70 €
 • 60 minút                                                                                       1,00 €

2. Neregistrovaní čitatelia:

 • 10 minút                                                                                       0,30 €
 • 20 minút                                                                                       0,50 €
 • 30 minút                                                                                       0,70 €
 • 60 minút                                                                                       1,00 €

3. Využitie WIFI siete v priestoroch knižnice s použitím vlastného zariadenia                        zdarma       

                                                 V. Kopírovacie a skenovacie služby, tlač z internetu:

1. Tlač z knižničného dokumentu  fondu knižnice alebo z internetu v priestoroch knižnice:

 • formát A4 jednostranne (text) – čierno-biela kópia             0,10 €
 • formát A4 jednostranne (text) – farebná kópia                     0,40 €
 • formát A4 obojstranne (text)  –  čierno-biela kópia              0,20 €
 • formát A4 obojstranne (text) –  farebná kópia                      0,50 €

Knižnice neposkytuje službu tlače obrázkov a fotografií.

2. Skenovanie časti knižničného dokumentu v priestoroch knižnice a jeho poslanie na mail čitateľa alebo používateľa:

 • formát A4  (text)                                                                            0,10 €
 • formát A4  (obrázok)                                                                    0,10 €   

                                                     VI. Požičanie čítačiek elektronických kníh (e-kníh).

1. Knižnica poskytuje službu absenčného a prezenčného požičiavania čítačiek elektronických kníh, ktoré sú jej majetkom a sú v nej zaevidované.

2. Výpožička čítačky e-kníh:

 • absenčne na 21 dní bez možnosti predĺženia na kauciu                   35,00 €
 • prezenčne na dobu 2 hodín, ktorú je možno po dohode s knihovníkom predĺžiť na kauciu              15,00 €
 • Čítačky knižnica nepožičiava deťom a mládeži do 15 rokov

3. Manipulačný poplatok pri vrátení čítačky                                                                                                             2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        VII.  Poplatok za predaj vyradených kníh.

1. Poplatok za predaj  jednej vyradenej knihy                                                                                                           0,50 €                                    

 

V Bratislave, 9.9.2016

 

PhDr. Katarína Bergerová

          riaditeľka

Miestnej knižnice Petržalka