Zverejnené 28.01.2013,

„Čítajme si…“ 2012


Do 5. ročníka detského čitateľského maratónu – projektu UNICEF, linky detskej istoty, ktorý sa uskutočnil 31. mája 2012, sa už po piatykrát zapojila aj naša knižnica v spolupráci so základnými školami v Petržalke na Černyševského, Dudovej, Pankúchovej, Budatínskej, Gessayovej a Prokofievovej ul. Pripojili sa aj deti z internátnej školy na Vlasteneckom nám. Čítali sme Lastovičie rozprávky od Stanislava Štepku a Veveričku Veronku od Jána Uličianskeho.
Podporiť nás prišli aj vzácni a milí hostia, slovenské spisovateľky, Pavla Sabolová do knižnice na Prokofievovu ul., Janu Šimulčíková do ZŠ Černyševského a Alena Wagnerová na Vlastenecké nám. V tomto ročníku čítalo v našej knižnici 602 detí. Na celom Slovensku čítalo v tento deň 35 542 a minuloročný rekord bol prekonaný! Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Jana Tóthová