Zverejnené 25.05.2013,

V utorok 14. mája a v piatok 17. mája 2013 sme na pobočke Prokofievova 5 privítali vzácnu návštevu – odborníčku RNDr. Katarínu Zlochovú CsC., ktorá v rámci projektu Les ukrytý v knihe prišla žikom 7. ročníka na ZŠ Dudova a žiakom 5. – 7. ročníka zo ZŠ Černyševského 8 zaujímavo porozprávať o nive riek Moravy a Dunaja a aj o prírodnom prostredí, v ktorom žijeme u nás v Petržalke. Jej prednáška bola plná zaujímavých faktov a informácií a a voľne nadviazala na poznatky, ktoré si deti osvojujú na hodinách prírodopisu.

niva-01.JPG niva-02.JPG niva-03.JPG
niva-04.JPG niva-05.JPG niva-06.JPG
niva-07.JPG niva-08.JPG niva-09.JPG
niva-10.JPG niva-11.JPG niva-12.JPG
niva-13.JPG niva-14.JPG niva-15.JPG
niva-16.JPG niva-17.JPG niva-18.JPG
niva-19.JPG niva-20.JPG