Zverejnené 21.05.2014,

Celoslovenký projekt Les ukrytý v knihe mal v našej knižnici sme na našich detských a rodinných pobočkách realizovali formou rôznych čítaní, prezentácií, výstavy fotografií zvierat žijúcich v slovenskej prírode zaznamenaných cez objektív fotoaparátu Tomáša Hulíka a k týmto akciám sme pre našich detských čitateľov navštevujúcich pobočke na Základnej škole Dudova 2 pripojili workshop s významným slovenským výtvarníkom, grafikom a ilustrátorom Jurajom Martiškom. J. Mariška je autorom ilustrácií ku knihám O medvedíkovi bez mena, Červík Ervín, Krajinka s koníkom, Šimonove sandále aj najnovšieho vydania knihy Prázdniny so strýcom Rafaelom.
Deti dostali za úlohu vytvoriť v malých skupinách spoločnú výtvarnú prácu na tému STROM. Juraj Martiška, ktorý tento workshop viedol vedel deckám poradiť aj pomôcť a práca s ním bola pre nich určite úplne iným zážitkom ako bežná hodina výtvarnej výchovy. Na konci pán Martiška spoločne s pani riaditeľkou Miestnej knižnice Petržalka vybrali najlepšiu prácu, aj keď sa im hodnotilo naozaj ťažko, pretože ako môžete vidieť na fotografiách každá zo štyroch hodnotených prác bola niečim originálna, pekná a náročná. Po vyhodnotení sa deti živo zaujímali o techniky akým sám ilustrátor kreslí svoje obrázky do kníh, na veľkosť obrázkov v origináli a pod.
Miestna knižnica Petržalka s radosťou podporuje a organizuje podujatia, ktoré priblížia detskému čitateľovi svet kvalitných detských kníh slovenských autorov a ilustrátorov tvorivou formou. Sme presvedčení o potrebe živého kontaktu detí s knihou , autorom, ilustrátorom, vydavateľom a pod. Týmto spôsobom sa prehlbuje, kultivuje a rozširuje záujem detí o knihy a snažíme sa im ukázať aj iné cesty k príbehu , sprostredkovať im zážitok z knihy aj inou formou alebo trocha iným spôsobom. Miestna knižnica Petržalka ďakujem vedeniu ZŠ Dudova 2 za spoluprácu pri realizácii workshopu.

Martiska-01.JPG Martiska-02.JPG Martiska-03.JPG
Martiska-04.JPG Martiska-05.JPG Martiska-06.JPG
Martiska-07.JPG Martiska-08.JPG Martiska-09.JPG
Martiska-10.JPG Martiska-11.JPG Martiska-12.JPG
Martiska-13.JPG Martiska-14.JPG Martiska-15.JPG
Martiska-16.JPG Martiska-17.JPG Martiska-18.JPG
Martiska-19.JPG