Zverejnené 26.04.2018,

Regionálna literatúra v dnešnej dobe predstavuje významný a neoceniteľný zdroj informácií viažuci sa k istej územnej oblasti. Poskytuje všeobecný pohľad na vývoj a život v mestách a krajoch a načrtáva kontext pre to, ako ich dnes vidíme a vnímame, prípadne čo alebo kto sa zaslúžil o ich rozvoj, prečo sa dnes nachádzajú na určitom stupni vyspelosti, čo sa im podarilo zanechať, ochrániť, zveľadiť.

Oddelenie regionálnej literatúry na pobočke odbornej literatúry Vavilovova 26 vytvorilo priestor pre knihy a materiály s tematikou Bratislavy, pričom si vytýčilo za cieľ, aby žiadna publikácia alebo zmienka o regióne nezostala nepovšimnutá. Knihovníci nielenže starostlivo sleduje všetku novovydanú literatúru, ale snažia sa aj o vyhľadávanie titulov vydaných pred založením regionálneho fondu. Nepretržite vyhľadávajú heslá a zmienky týkajúce sa Bratislavy v už existujúcom fonde, a tak vytvárajú akýsi „informačný sykretizmus“ medzi dokumentmi jednotlivých vedných odborov. Tie sa postupne objavujú ako dodatočné heslá a deskriptory pri jednotlivých tituloch v katalógu. Čitatelia tak ľahšie objavia informácie o regióne v knihách, kde by to na prvý pohľad vôbec nepredpokladali.

Keďže Miestna knižnica územne spadá do oblasti Petržalky, robí všetko pre to, aby ani táto mestská časť nezostala ochudobnená. Je prirodzené, že kvantitou a rozsahom sa nemôže rovnať literatúre o Bratislave všeobecne, ale už teraz obsahuje cenné tituly mapujúce nielen históriu Petržalky (Čomaj, Ján: Petržalka. Engerau – Ligetfalu), ale aj jej novšie dejiny (Gustafik, Jaroslav: Spomienky Staropetržalčana) a tituly vydané pri príležitosti výstav s názvom Taká bola petržalka (Kačírek, Ľuboš: Petržalka do roku 1918; Petržalka rokoch 1919-46). Keď ju doplníme sprievodcami a titulmi o osobnostiach, ktoré sa v Petržalke narodili alebo tu pôsobili, dostávame pôsobivú zbierku, ktorá môže nielen pomôcť vytvoriť si predstavu o Bratislave ako územnom celku, ale aj o živote jej obyvateľov, zvyklostiach, architektúre, kultúrnom a športovom dianí, historických zmenách, jej etnickom zložení a ďalších oblastiach.

Siahnuť možno po najnovších tituloch ako Život v Bratislave 1939-45, Príbehy zo starej Bratislavy, Všetko je raz prvý raz. – aj v Bratislave alebo napr. aj po Hudobnom sprievodcovi po Bratislave.

Skrátka neprídu ani deti – v knižkách Lechner alebo Kempelen (s podtitulmi Bratislavské rozprávky) ožijú postavy bratislavského majstra a vynálezcu v rozprávkových príbehoch, ktoré im okrem samotného príbehu ponúknu veľa zaujímavých dobových reálií a informácií nenápadne vložených do samotného rozprávania.

Našu exkurziu po oddelení regionálnej literatúry preto môžeme pokojne ukončiť konštatovaním, že je naozaj pre každého.