Zverejnené 14.06.2021,
Sme veľmi radi, že sme mohli byť pri asistovanom sčítaní v knižnici nápomocní. Na pobočkách našej knižnice sme sčítali viac ako 200 obyvateľov Petržalky.
ONLINE a OFFLINE časti Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 sa teda v Mestskej časti Bratislava – Petržalka zúčastnilo 105 870 obyvateľov, čo predstavuje 89,18 % % obyvateľov s trvalým pobytom v našej samospráve.
OFFLINE časť sčítania, takzvané asistované sčítanie prebehla od 3. mája do 13. júna 2021 a v rámci nej sa sčítalo 1716 Petržalčaniek a Petržalčanov, čo podľa údajov Štatistického úradu predstavuje podiel 1,44 % obyvateľov s trvalým pobytom v našej mestskej časti.
V prípade doplňujúcich otázok či podnetov neváhajte kontaktovať kolegov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. ĎAKUJEME.