Zverejnené 08.07.2022, Pre deti
Lulu a Cita v petržalskej knižnici.
Logopedičky Ľudmila Mičianová a Zlatica Hoppanová deťom a rodičom predstavili knihu, ktorú odporúča pre deti Slovenská asociácia logopédov. Je zameraná na rozvíjanie komunikačných kompetencií detí vo veku 4 až 7 rokov.
Kniha je nielen letným príbehom priateľstva medzi dievčatkom Júliou a psíkom Citou, ale najmä príbehom o všímavosti a empatii.
Autorky knihu doplnili o aktivity, tvorivé úlohy a otázky, ktoré podporujú porozumenie prečítaného príbehu, rozvíjajú myslenie a slovnú zásobu detí a zároveň prepájajú prečítaný text s reálnym životom.
Workshop sa uskutočnil na pobočke Furdekova 1.