Zverejnené 10.07.2023,
Vo štvrtok, 6. júla 2023 sme v zrekonštruovaných priestoroch Klubu pod terasou, na Vavilovovej 26 privítali návštevu z Rakúska.
Predstavitelia ÖGUT – Rakúska spoločnosť pre životné prostredie a techniku, pripravila na podnet Rakúskeho ministerstva životného prostredia exkurziu pre VÖPE – združenie rakúskych projektových developerov a trhu s imobíliami si vybrali ako cieľ exkurzie bratislavskú Petržalku, so zámerom preskúmať stav renovácie prefabrikovaných budov.
V rámci exkurzie boli v novozrekonštruovaných priestoroch petržalskej knižnice na Vavilovovej 26 krátko odprezentované výsledky výskumu TSÚS – Technický a skúšobný ústav stavebný na tému prefabrikovanej výstavby prezentujúcou bola profesorka Sternová riaditeľka TSÚS a výskum Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru prezentovaný Branislavom Siklienkom a Jánom Rapanom.
Exkurziou po Petržalke s návštevou konvenčne obnoveného panelového bytového domu ďalej sprevádzal Ján Urban z Metropolitného inštitútu Bratislava.